รีเซต

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ สนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณการเรียนรู้

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ สนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณการเรียนรู้
77ข่าวเด็ด
16 กรกฎาคม 2563 ( 05:23 )
91
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ สนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณการเรียนรู้

เชียงราย-มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ สนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณการเรียนรู้ต่อยอดแผนธุรกิจของนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นางศุภาพิชญ์ สงคำ หน.โครงการ CCF จ.เชียงราย ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายสุรเจต ปาลี ผอ.สถานศึกษา ร่วมกันทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน รวม 22,000.- บาท และงบประมาณสำหรับแผนธุรกิจของนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา อีกจำนวน 95,693 บาท ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทักษะการเงินและทักษะอาชีพเด็กในโรงเรียน ต่อยอดจำนวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ชมรมจักสานไม้ไผ่แห่งความพอเพียง(ระบบเครื่องCNC) ลาหู่น้อยเบเกอรี่ และธุรกิจกาแฟsmile cafe’ ให้เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะทางการเงินให้นักเรียนในโรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ก่อนขยายการเรียนรู้สู่โรงเรียนที่สนใจต่อไปในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง