กระบี่กว่า 100 คนถูกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ-สภาทนายออกโรงช่วย

กระบี่กว่า 100 คนถูกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ-สภาทนายออกโรงช่วย
TNN ช่อง16
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:24 )
33
กระบี่กว่า 100 คนถูกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ-สภาทนายออกโรงช่วย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดกระบี่ นายศิลป์ประเสริฐ คงยงค์ ประธานสภาทนายความจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยสมาชิก เปิดแถลงข่าวการรวมพลสมาชิกสภาทนายความจังหวัดกระบี่ 400 ชีวิต ออกโรงยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุภายในจังหวัดกระบี่ กว่า 100 คน ที่ถูกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินคืน กรณีรับเงินสวัสดิการของผู้สูงอายุ และรับเงินสวัสดิการบำนาญของสามีและภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว


จากกรณีองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือเรียกเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุคืน ทางสภาทนายความแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงสภาทนายความจังหวัดกระบี่ ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกเรียกเงินคืน ซึ่งจังหวัดกระบี่ มีผู้สูงอายุประมาณ 100 กว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนตรงนี้ และวันนี้มีประชาชนเข้ามายื่นคำร้องขอให้ทางสภาทนายความจังหวัดกระบี่ ช่วยเหลือให้คำแนะนำและได้รับหนังสือดังกล่าว จากนางเรียม สุขวิท ซึ่งได้รับเบี้ยบำนาญพิเศษจากสามีที่เสียชีวิต

ในส่วนตรงนี้จะส่งคำร้องของประชาชนดังกล่าวให้กับทางสภาทนายความแห่งประเทศไทย พิจารณาและหาทางช่วยเหลือเพื่อหาทางออกให้กับประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ ถือว่าได้รับผลกระทบในวงกว้าง ถ้าหากประชาชนคนใดมีความประสงค์ที่จะให้ทางสภาทนายความจังหวัดกระบี่ ช่วยเหลือให้คำแนะนำก็ยินดีเข้ามายืนคำร้องได้ ที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดกระบี่ เลขที่ 27 / 3 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ – วันศุกร์ จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเอาไว้

นายศิลป์ประเสริฐ กล่าวอีกว่าในส่วนของการฟ้องร้องกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ได้มีการสอบถามรายละเอียดกับผู้สูงอายุก่อนที่จะได้รับเงินสวัสดิการ ซึ่งเป็นความบกพร่องในหน้าที่นั้น จากการสอบข้อเท็จจริงจะเป็นกรณีที่เป็นข้าราชการบำนาญที่รับเงินบำนาญและมีการแจ้งสิทธิ์ที่จะรับเงินของผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าเป็นการรับเงินซ้ำซ้อนเป็นการผิดเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทย แต่บางคนเป็นกรณีทำรับเงินบำนาญพิเศษจากบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต มีอยู่ 2 – 3 กรณี ในส่วนตรงนี้ทางสภาทนายความจังหวัดกระบี่ พยายามปรึกษาหารือและหาแนวทางร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จะหาทางออกช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างไร 


ในส่วนของที่มีการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดพลาดตรงจุดนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็น เพราะว่าต้องให้ทางหน่วยงานหลักพิจารณามากกว่า ส่วนของสภาทนายความจังหวัดกระบี่ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและหาทางออกกับหน่วยงานดังกล่าวข่าวที่เกี่ยวข้อง