รีเซต

ผ่านฉลุย! วุฒิสภาเห็นชอบ "พ.ร.บ.งบประมาณปี 67" เตรียมส่ง ครม. พิจารณา

ผ่านฉลุย! วุฒิสภาเห็นชอบ "พ.ร.บ.งบประมาณปี 67" เตรียมส่ง ครม. พิจารณา
TNN ช่อง16
26 มีนาคม 2567 ( 17:30 )
24
ผ่านฉลุย! วุฒิสภาเห็นชอบ "พ.ร.บ.งบประมาณปี 67" เตรียมส่ง ครม. พิจารณา

วันนี้( 26 มี.ค.67) ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 3 โดยเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 186 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 67 วุฒิสภา จากนั้นจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณประธาน และสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯ ปี 67 ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนของรัฐบาลทั้งยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน


ส่วนข้อคิดเห็นที่สว. และข้อสังเกตของ กมธ. ที่ได้เสนอแนะ รัฐบาลขอรับไว้และจะนำไปประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ และจะนำไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด


"ขอให้ความมั่นใจว่านโยบายมาตรการ และงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใส และบรรลุนโยบายเป็นผลสำเร็จ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความมุ่งหวังของทุกๆ คนขอให้ประชาชนและสว. ผู้ทรงเกียรติกรุณาสนับสนุนรัฐบาลเช่นนี้ต่อไป" นายอนุทิน กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง