รีเซต

มิตซูเลิกจ้างกว่า 1,000 คน ประกันสังคมจ่ายชดเชยตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

มิตซูเลิกจ้างกว่า 1,000 คน ประกันสังคมจ่ายชดเชยตามกฎกระทรวงฉบับใหม่
TNN ช่อง16
18 เมษายน 2563 ( 13:28 )
36
มิตซูเลิกจ้างกว่า 1,000 คน ประกันสังคมจ่ายชดเชยตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

18 เม.ย.63 -จากกรณีข่าว บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เลิกจ้างลูกจ้างจำนวนกว่า 1,000 คน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมาย เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าบริษัทดังกล่าว ตกลงเลิกจ้างลูกจ้างในกลุ่มรับเหมาค่าแรงจากบริษัทรับเหมาค่าแรง 7 บริษัท เป็นจำนวนรวม 1,119 คน โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน  บริษัทยินยอมจ่ายเงินชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นเงินกว่า 41 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีลูกจ้างทุกรายที่ถูกเลิกจ้างแล้ว และจะมีการจ่ายค่าจ้างในวันที่ 20 เมษายนนี้ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกจ้างเช่นกัน

สำหรับขั้นตอนการขอรับเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง ทางสำนักงานประกันสังคมได้แนะนำให้ทางบริษัทรวบรวมเอกสารนำส่งสำนักงานประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อเร่งตัดจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็ว ซึ่งการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจของกระทรวงแรงงานที่ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้ได้รับเงินกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 50% เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างไม่เกิน 200 วัน

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลกระทรวงแรงงานได้เร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการออก กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสืบเนื่องจากได้รับผลกระทบ จากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง