รีเซต

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ธนาคารไหนบ้าง เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ธนาคารไหนบ้าง เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่
Ingonn
18 กันยายน 2566 ( 10:15 )
378.5K
3
ขึ้นเงินลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ธนาคารไหนบ้าง เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

คอหวยห้ามพลาด! หลังจากได้เลขเด็ด เลขดัง จนถูกรางวัลกันมาแล้ว จะไปขอขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ไหนบ้าง หรือขอขึ้นได้ที่แค่กองสลากฯ เท่านั้นหรือเปล่า วันนี้ TrueID มาเสนออีกทางเลือก ในการขึ้นเงินลอตเตอรี่ ถูกรางวัล สามารถขึ้นเงินได้ที่ไหนบ้าง โดยได้รวบรวมแหล่งขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารมาไว้ให้แล้ว ขึ้นสะดวก เตรียมเอกสารไม่เยอะ 

 

ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
 2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน ได้แก่ รางวัลที่ 2 , รางวัลที่ 3 , รางวัลที่ 4 , รางวัลที่ 5 , ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 , รางวัลเลขหน้า 3 ตัว , รางวัลเลขท้าย 3 ตัว , รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 3. สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

 

ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล

 • สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

 • ขอรับรางวัลเป็นเงินสด / หรือขอรับเงินรางวัลโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีผู้ขอรับเงินรางวัลแบบโอนเข้าบัญชีต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์)

 

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

 1. บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 3. เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและ/หรือสลากการกุศล ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1

 

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท (หรือ ร้อยละ 0.5)
  • สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

 2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

 

 

ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย

ค่าธรรมเนียม

 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล
  • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

 2. สลากการกุศล
  • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)


เงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัลผ่านสาขาธนาคาร

 1. ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1
 2. ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
 3. กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 4. กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 5. กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท  สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

 

เอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 

 1. บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)
 2. ใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล
 3. สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

 

ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เงื่อนไขการขึ้นรางวัล

 • ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัลแต่ละรางวัล
 • ค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก 
  รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัล

 

เอกสารที่ใช้ขอขึ้นรางวัล

 1. แสดงบัตรประชาชน
 2. กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับจริง

 

 

ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง