สรรพากรเตือน 2 ล้านราย ยื่นแบบชำระภาษี ภายใน 31 ส.ค.

สรรพากรเตือน 2 ล้านราย ยื่นแบบชำระภาษี ภายใน 31 ส.ค.
มติชน
21 สิงหาคม 2563 ( 10:56 )
149
1
สรรพากรเตือน 2 ล้านราย ยื่นแบบชำระภาษี ภายใน 31 ส.ค.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมสรรพากร ได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 62 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยข้อมูลจำนวนผู้ยื่นภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน มีผู้ยื่นแบบแล้ว รวมกว่า 9.57 ล้านราย ยังมีผู้เสียภาษีอีกประมาณกว่า 2 ล้านราย ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ

 

จากสถิติของจำนวนผู้ยื่นแบบในปีภาษี 61 ที่อยู่ที่11.57 ล้านราย ดังนั้นผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบเสียภาษีภายใน 31 สิงหาคมนี้ โดยสามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ จะยื่นผ่าน RD Smart Tax Application ทางโทรศัพท์มือถือ เฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 91 กรณีไม่นำเงินได้ของคู่สมรสมายื่นรวม ช่วยประหยัดเวลา และได้รับคืนภาษีเร็วขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง