รีเซต

ผู้ตรวจมหาดไทย เยี่ยมพี่น้องชาวบึงกาฬแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ตรวจมหาดไทย เยี่ยมพี่น้องชาวบึงกาฬแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มติชน
27 เมษายน 2565 ( 14:54 )
42
ผู้ตรวจมหาดไทย เยี่ยมพี่น้องชาวบึงกาฬแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตรวจติดตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล โดยมีนายธาตรี บุญมาก รอง ผวจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

 

การรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกลดโลกร้อน และแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ การรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคง และการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)

 

จากนั้นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 1 ราย อำเภอศรีวิไล จำนวน 1 ราย และอำเภอพรเจริญ จำนวน 3 ราย พร้อมด้วย จนท.พัฒนาชุมชน ได้ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกี่ยวกับ 4 ท (ทัศนะ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) พร้อมให้คำแนะนำ และมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์ผัก ช่วยเหลือครัวเรือน ให้ครัวเรือนนำไปปลูก ถือเป็นการสร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังตรวจติดตามการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอพรเจริญ อีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง