รีเซต

WHO ชี้ 1 ใน 6 คนทั่วโลกเผชิญภาวะ “มีบุตรยาก”

WHO ชี้ 1 ใน 6 คนทั่วโลกเผชิญภาวะ “มีบุตรยาก”
TNN ช่อง16
4 เมษายน 2566 ( 18:19 )
59
WHO ชี้ 1 ใน 6 คนทั่วโลกเผชิญภาวะ “มีบุตรยาก”

วันนี้ ( 4 เม.ย. 66 )องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า ประชากรผู้ใหญ่ราวร้อยละ 17.5 ทั่วโลก เคยได้รับผลกระทบจากภาวะมีบุตรยาก โดยประสบปัญหาดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยในประเทศที่มีรายได้สูงพบภาวะดังกล่าว ร้อยละ 17.8 ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง หรือต่ำ พบอยู่ที่ ร้อยละ 16.5

นายแพทย์เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการ WHO ระบุว่า สัดส่วนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะมีบุตรยาก แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการขยายการเข้าถึงการดูแลการเจริญพันธุ์ และต้องทำให้มั่นใจว่าปัญหานี้จะไม่ถูกกีดกันในการวิจัย และนโยบายด้านสุขภาพอีกต่อไป เพื่อให้คู่รักที่มีบุตรยาก และต้องการมีบุตรเข้าถึงมีวิธีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง

ภาวะมีบุตรยากเป็นโรคของระบบสืบพันธุ์เพศชาย หรือเพศหญิง ที่พยายามตั้งครรภ์ แต่ไม่สำเร็จ ในระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาจทำให้เกิดความทุกข์ เป็นแผลใจ และประสบกับความลำบากทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และจิตสังคมของพวกเขา 

ขณะที่การดูแลทางการแพทย์ส่วนใหญ่สำหรับการป้องกัน การวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การปฏิสนธินอกร่างกาย หรือ IVF แต่ยังเงินสนับสนุนยังไม่เพียงพอ และหลายคนไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และทำได้ยาก

นายแพทย์ปาสคาล อัลโลตี ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ขององค์การอนามัยโลก กล่าวในถ้อยแถลงว่า นโยบายที่ดีขึ้น และการจัดหาเงินทุนสาธารณะสามารถปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญ 

ภาพจาก :  AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง