รีเซต

จีนหนุน WHO สานต่องานผู้นำการเจรจา 'ข้อตกลงโรคระบาดใหญ่'

จีนหนุน WHO สานต่องานผู้นำการเจรจา 'ข้อตกลงโรคระบาดใหญ่'
Xinhua
30 พฤษภาคม 2567 ( 20:22 )
19
จีนหนุน WHO สานต่องานผู้นำการเจรจา 'ข้อตกลงโรคระบาดใหญ่'

(แฟ้มภาพซินหัว : การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 27 พ.ค. 2024)

เจนีวา, 30 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (28 พ.ค.) หูกวง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สังกัดสำนักบริหารการควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน เปิดเผยว่าจีนมุ่งหวังว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) จะยังคงเป็นผู้นำการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยโรคระบาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการปฏิรูปการกำกับดูแลสาธารณสุขทั่วโลกในอนาคต

หูกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจีนมีส่วนร่วมในการเจรจาและมีบทบาทสร้างสรรค์ในการช่วยร่างข้อตกลงดังกล่าวอย่างแข็งขัน

จีนปกป้องลัทธิพหุภาคี สนับสนุนแนวคิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระดับโลก ให้ความสำคัญกับการเคารพอธิปไตยระดับชาติ ยกระดับบทบาทหลักขององค์การอนามัยโลก และจัดการกับประเด็นความเสมอภาคในโรคระบาดใหญ่อย่างแข็งขันมาโดยตลอด

หูชี้ว่าแม้ว่าประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกจะยังไม่บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลงก่อนการประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีนี้ แต่การเจรจาข้อตกลงมีความคืบหน้าอย่างมากผ่านความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกและองค์การฯ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พร้อมเสริมว่าประเทศสมาชิกได้เห็นพ้องเกี่ยวกับบทบัญญัติหลายประการ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการเจรจาติดตามผลเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อตกลง

"เราทราบว่ายังอีกยาวไกลก่อนจะมีการลงนามตราสารระหว่างประเทศฉบับใหม่ และกลไกและมาตรการการทำงานบางอย่างที่มีการระบุในตราสารดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม" หูกล่าว

หูทิ้งท้ายว่าจีนมุ่งหวังว่าองค์การอนามัยโลกจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการประสานงานระดับโลกเพื่อเพิ่มการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในระดับเทคนิค การเงิน และทรัพยากร เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาความเสมอภาคที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการข้อบกพร่องในการรับมือการระบาดใหญ่ทั่วโลก ตลอดจนเติมเต็มเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการกำหนดตราสารระหว่างประเทศฉบับใหม่นี้

(แฟ้มภาพซินหัว : การประชุมย่อยภายใต้หัวข้อ "Integrated Health Services: Amplifying Impact for Universal Health Coverage" ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 27 พ.ค. 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง