รีเซต

'สมัชชาอนามัยโลก' ปัดข้อเสนอ 'ไต้หวัน' ร่วมสังเกตการประชุมประจำปี

'สมัชชาอนามัยโลก' ปัดข้อเสนอ 'ไต้หวัน' ร่วมสังเกตการประชุมประจำปี
Xinhua
28 พฤษภาคม 2567 ( 13:11 )
25
'สมัชชาอนามัยโลก' ปัดข้อเสนอ 'ไต้หวัน' ร่วมสังเกตการประชุมประจำปี

(แฟ้มภาพซินหัว : การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 27 พ.ค. 2024)

เจนีวา, 28 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (27 พ.ค.) การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานตัดสินใจระดับสูงสุดขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีมติไม่บรรจุข้อเสนอให้ไต้หวันมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาฯ ประจำปีในฐานะผู้สังเกตการณ์เข้าวาระการประชุม

เฉินซวี่ ผู้แทนถาวรจีนประจำสหประชาชาติ (UN) ณ นครเจนีวา และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ประจำสวิตเซอร์แลนด์ ชี้ว่าจุดยืนของจีนต่อการมีส่วนร่วมของภูมิภาคไต้หวันในการประชุมสมัชชาฯ นั้นคงเดิมและชัดเจน โดยประเด็นนี้ต้องจัดการด้วยหลักการจีนเดียว ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่อยู่ในข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 และข้อมติสมัชชาอนามัยโลกที่ 25.1

ทางการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ยืนยันจุดยืนแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน" อย่างดื้อรั้น จึงไม่ปรากฏพื้นฐานทางการเมืองในการมีส่วนร่วมของภูมิภาคไต้หวันในการประชุมสมัชชาฯ และรัฐบาลกลางจีนเตรียมการอันเหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมของภูมิภาคไต้หวันในกิจการสาธารณสุขระดับโลกหลักการจีนเดียว

เฉินกล่าวว่ามีหน่วยงานประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศในภูมิภาคไต้หวันเพื่อเข้าถึงข้อมูลสาธารณสุขจากองค์การอนามัยโลกอย่างราบรื่น และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากภูมิภาคไต้หวันสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเทคนิคขององค์การอนามัยโลกตามกำลังบุคลากร ซึ่งช่วงปีที่ผ่านมามีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากภูมิภาคไต้หวันเข้าร่วม 21 ชุด

เฉินเน้นย้ำว่าประเทศส่วนใหญ่ในประชาคมระหว่างประเทศยืนยันการปฏิบัติตามข้อผูกพันของข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 พร้อมสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างแข็งขัน และคัดค้านการมีส่วนร่วมของไต้หวันในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

อนึ่ง การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ณ นครเจนีวา เมื่อวันจันทร์ (27 พ.ค.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ออล ฟอร์ เฮลท์ เฮลท์ ฟอร์ ออล (All for Health, Health for All)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง