รีเซต

ตื่นตาตื่นใจ! เทศกาลนับกระทิง-ช้างป่า วังน้ำเขียว นับกระทิงได้กว่า 300 ตัว

ตื่นตาตื่นใจ! เทศกาลนับกระทิง-ช้างป่า วังน้ำเขียว นับกระทิงได้กว่า 300 ตัว
มติชน
27 มีนาคม 2565 ( 16:29 )
111
ตื่นตาตื่นใจ! เทศกาลนับกระทิง-ช้างป่า วังน้ำเขียว นับกระทิงได้กว่า 300 ตัว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่จุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า บ้านคลองทราย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายอรรณพ บัวนวล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ร่วมกับ คณะอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.พิเชฐ นุ่นโต ผู้เชี่ยวชาญช้างป่าเอเชีย ผศ.พีรชัย กุลชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว โดยในวงเสวนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชาววังน้ำเขียว โดย กลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านคลองทราย บอกว่า ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าเข้ามากินพืชไร่ ภายหลังได้เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ทำท่องเที่ยวชุมชน โดยการดูสัตว์ป่า สร้างรายได้เสริม โดยได้ไปดูงานโมเดลจากกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่ นักวิจัยมองว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นภูเขาโลนทุ่งหญ้า และได้ทำการเรียนรู้ใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน การใช้ที่ดิน ผ่านไป 20 ปี มีต้นไม้มากขึ้น มีมนุษย์เข้ามาอยู่มากขึ้น ต้องหาทางออกจากการทำลายทรัพย์สินจากสัตว์ป่า การบริหารจัดการ แผนคู่มือการใช้ท่องเที่ยว แบ่งปันช่วยเหลือชาวบ้านเดือดร้อน หน่วยงานกับชุมชนไปด้วยกัน

 

 

โดย ดร.พิเชฐ นุ่นโต ผู้เชี่ยวชาญช้างป่าเอเชีย IUCN SSC กล่าวว่า การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ การสร้างรายได้ พลิกวิกฤติ มีมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูสัตว์ป่า ไม่ให้สัตว์ป่าปรับเปลี่ยนไป การดูในระยะ 100-200 เมตร ไม่ให้สัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กำหนดทิศทางชุมชน คู่มือให้ชาวบ้านอยู่ด้วยกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบทสรุปในวงเสวนา อยากให้ทุกภาคส่วน มาบริหารจัดการให้ร่วมกันชุมชนในเชิงนิเวศ ทำเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศให้มากขึ้น สร้างรายได้ส่งเสริมท้องถิ่น เกิดรายได้หมุนเวียน มีกิจกรรมให้ทำมากขึ้นในเชิงนิเวศ ไกด์ท้องถิ่นนำพาไปด้วย

 

 

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์เทศกาลนับกระทิงเป็นครั้งแรก เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งเหล่าจิตอาสา คณะนักศึกษา และคนชุมชน ที่ร่วมนับกระทิง สามารถนับกระทิงได้กว่า 300 ตัว สร้างความตื่นตาและตื่นใจแก่ผู้มีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง