'บิ๊กบี้' สั่งเปิดทุกหน่วยทหารเพิ่มพื้นที่ลานตากข้าว ให้กองทัพภาคระดมรถเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาทุกพื้นที่

'บิ๊กบี้' สั่งเปิดทุกหน่วยทหารเพิ่มพื้นที่ลานตากข้าว ให้กองทัพภาคระดมรถเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาทุกพื้นที่
มติชน
29 พฤศจิกายน 2563 ( 09:00 )
44
'บิ๊กบี้' สั่งเปิดทุกหน่วยทหารเพิ่มพื้นที่ลานตากข้าว ให้กองทัพภาคระดมรถเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบายเร่งด่วนของ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา และส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการผลผลิต โดยใช้ศักยภาพของ กองทัพบกสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่ และเป็นระบบครอบคลุมทั้งเรื่องการช่วยเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในแปลงนาปกติ และแปลงนาที่ถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่ประสบอุทกภัย การสนับสนุนค่ายทหารเป็นลานตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้น การใช้โรงสีของหน่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและนำมาสีรวม ทั้งการรับซื้อข้าวสารจากชาวนาไปประกอบเลี้ยงกำลังพลในค่ายทหาร โดยเน้นให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน เป็นผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส ทำนาคนเดียว เป็นลำดับแรก

 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ล่าสุดในเรื่องการช่วยเกี่ยวข้าว ซึ่งหน่วยทหารกองทัพบกได้เข้าช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเพิ่มเติมให้กองทัพภาค ได้บูรณาการรวมการรถเกี่ยวนวดข้าวจำนวน 27 คัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากภาคเอกชนและถูกส่งไปประจำตามหน่วยทหารต่างๆ (รถเกี่ยวนวดข้าว Kubota DC-95) โดยให้นำมารวมการอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาค เพื่อจัดสรรแบ่งมอบงาน ระดมลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่มีการวางแผนไว้ ทำให้เพิ่มความรวดเร็วและได้เนื้องานเกี่ยวข้าวเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวควบคู่ไปกับการใช้กำลังพลร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับภาคส่วนต่างๆ กำชับให้กองทัพภาคบริหารจัดการและจัดสรรการใช้งานรถเกี่ยวข้าวแบบรวมการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

 

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวต่อว่า การเปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่ตากข้าวเปลือกบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนานั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยทหาร พิจารณาปรับสถานที่ของหน่วยให้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นอีก เช่น ลานฝึก ถนน สนามบิน โรงรถ ลานรวมพล ลานอเนกประสงค์ สนามหญ้า เป็นต้น เพื่อให้ได้พื้นที่ตากข้าวเปลือกมากที่สุด สามารถรองรับความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ การเพิ่มพื้นที่ตากข้าวของทุกหน่วยทหารขึ้นอีกในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และลดความชื้นในข้าวได้ทัน สามารถรักษาคุณภาพข้าวและนำไปขายได้ราคา

 

ทั้งนี้ในระหว่าง 16-28 พ.ย. 63 กองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวข้าวและตากข้าว รวมข้าวเปลือกทั้งสิ้น 414,800 กก. พื้นที่นา 778 ไร่ ในหลายจังหวัด อาทิ สระแก้ว, กาญจนบุรี, ชลบุรี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, อุดรธานี, สุรินทร์, มหาสารคาม, นครพนม, อุบลราชธานี, แม่ฮ่องสอน และเชียงราย เป็นต้น

 

“กองทัพบกพร้อมทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ นำมาสร้างประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในทุกเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือพื้นที่ตากข้าว สามารถติดต่อกับหน่วยทหารใกล้บ้านได้ในทุกพื้นที่”พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง