รีเซต

บางจากฯ รับรางวัลสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

บางจากฯ รับรางวัลสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ
มติชน
9 มีนาคม 2565 ( 00:05 )
44
บางจากฯ รับรางวัลสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง UN Women 2021 Thailand Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ (1st Runner Up in the Gender-Inclusive and Workplace Category) จากการผลักดันแนวปฏิบัติด้านความเท่าเทียมและหลากหลายทางเพศไปใช้ในสถานที่ทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจ โดยบางจากฯ เป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ ซึ่งผู้ชนะเลิศคือ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

 

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชมเชยในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม (Honourable Mention Community Engagement and Partnerships Category) โดยมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยโครงการ “คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส” สนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่สตรีในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก จากการปฏิบัติงานทำความสะอาดตามสถานที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีการขอรับบริการ

 

รางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards แบ่งเป็น 6 สาขารางวัล จัดขึ้นโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) นับเป็นครั้งแรกของการมอบรางวัล WEPs Awards ในประเทศไทย ที่เน้นย้ำถึงบทบาทขององค์กรเอกชนในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles) ซึ่งเป็นหลัก 7 ประการสำหรับการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในโลกธุรกิจ และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจและเศรษฐกิจ

 

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงในการผลักดันและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย WEPs ด้วยเห็นความสำคัญของความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร และสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDG5: Gender Equality / SDG16: Peace & Justice และ SDG17: Partnerships for the Goals จาก UN Women 2021 Thailand Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง