รีเซต

สว. ลงมติรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระแรก

สว. ลงมติรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระแรก
TNN ช่อง16
2 เมษายน 2567 ( 16:45 )
14
สว. ลงมติรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระแรก

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ... หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระแรก โดยภายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วย 147 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง จากนั้นได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย สัดส่วนของ สว., ครม. และภาคประชาชน โดยที่ประชุมวุฒิสภาจะมีการพิจารณาวาระสองในสมัยประชุมหน้าเดือน ก.ค.67


ในการอภิปรายของ สว.นั้นเห็นด้วยในหลักการ และมีข้อเสนอให้กรรมาธิการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเยียวยาผู้เสียสิทธิที่จะมีการคุ้มครองบุคคลที่ยึดถือตามหลักศาสนา รวมถึงคำนึงถึงค่านิยม สังคมยอมรับได้ เพื่อให้ร่างกฎหมายมีความยั่งยืน นอกจากนั้นมีข้อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา เช่น ปรับอายุของบุคคลที่จะสมรสจาก 18 ปี เป็น 20 ปี เป็นต้น


นอกจากนี้ ได้แสดงความกังวลต่อการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วัน ในร่างมาตรา 68 ที่กำหนดให้หน่วยงานทบทวนร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ภายใน 180 วัน ซึ่งอาจจะเป็นระเบิดเวลาและทำให้มีปัญหา เพราะไม่ใช่เกี่ยวพันกับชายและหญิงเท่านั้น แต่หมายถึงการสมรส นอกจากนั้นในสิทธิรับบุตรบุญธรรมที่ต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะ ไม่ใช่บุคคลเพศเดียวกันที่สมรสกันในอายุ 18 ปีแล้วมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมได้ รวมถึงการอุ้มบุญที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ


ภาพจาก: AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง