รีเซต

5 องค์กรเทคสีรุ้ง มุ่งสร้าง + ส่งเสริมสิทธิ LGBTQ+

5 องค์กรเทคสีรุ้ง มุ่งสร้าง + ส่งเสริมสิทธิ LGBTQ+
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2567 ( 14:09 )
17
5 องค์กรเทคสีรุ้ง มุ่งสร้าง + ส่งเสริมสิทธิ LGBTQ+

ปัจจุบันเราต่างสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศโดยเฉพาะ LGBTQ+ ในหลากหลายรูปแบบ แต่ก็ยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบ โดย ไบลด์ (Blind) แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำงานเกี่ยวกับพนักงานในบริษัท รายงานว่า คนทำงานด้านเทคโนโลยีที่เป็น LGBTQ+ มีเพียงร้อยละ 35 เท่านั้น ที่ได้เป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่ตนทำงานอยู่ 


ส่วนแบบสำรวจการเลือกปฏิบัติของคนข้ามเพศแห่งชาติ (The National Transgender Discrimination Survey หรือ NTDS) โดยหน่วยงาน National LGBTQ Task Force และ National Center for Transgender Equality (NCTE) เปิดเผยว่ามี LGBTQ+ ประมาณร้อยละ 25 ที่ตกงานเนื่องจากอคติทางเพศ


ดังนั้นจึงมีหลายองค์กร ที่กำลังทำงานในด้านสนับสนุนความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ+ และนี่คือ 5 บริษัทเทคที่มุ่งสร้างและส่งเสริมสิทธิ LGBTQ+Lesbians Who Tech

เลสเบียน ฮู เทค (Lesbians Who Tech) เป็นชุมชนสนับสนุน LGBTQ+ เพศหญิง, Non-Binary (ผู้ไม่ต้องการระบุเพศ) และบุคคลข้ามเพศในแวดวงของเทคโนโลยี องค์กรนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานประชุมประจำปี จัดโปรแกรมสนับสนุนความเป็นผู้นำ ฯลฯ เป้าหมายคือเพื่อผลักดันให้สังคมมองเห็น LGBTQ+ เพศหญิงมากขึ้น และเพื่อส่งสมาชิกเข้าไปเป็นตัวแทนในภาคเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นเชื่อมโยงให้สมาชิกเข้ากับโอกาสในการทำงาน การให้คำปรึกษา และทรัพยากรในการพัฒนาทางวิชาชีพ

เว็บไซต์ Lesbianswhotech


Pride in STEM

ไพรด์ อิน สเตม (Pride in STEM) เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินการโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร LGBTQ+ อิสระจากทั่วโลก ภารกิจของพวกเขาคือการสนับสนุนผู้คน LGBTQ+ ในสาขา STEM (ย่อมาจาก Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์)) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และการสนับสนุนไม่ให้เกิดการแบ่งแยก LGBTQ+ ออกจากอุตสาหกรรมการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ STEM สำหรับกิจกรรมที่องค์กรจัด เช่น “วัน LGBTSTEM” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ และอุปสรรคที่ LGBTQ+ ต้องเผชิญในการทำงานในวงการ STEM

เว็บไซต์ Prideinstem


oSTEM

โอสเต็ม (oSTEM ย่อมากจาก Out in Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เป็นชุมชนระดับประเทศที่อุทิศตนเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมความเป็นผู้นำให้ LGBTQ+ โดยมีสาขามากกว่า 100 สาขาทั่วสหรัฐอเมริกา องค์กรมีการจัดงานประชุม การพัฒนาความเป็นผู้นำ และกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายของให้ชาว LGBTQ+ นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนการศึกษาและให้คำปรึกษานักศึกษา LGBTQ+ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดบุคลากรใน STEM มากขึ้น

เว็บไซต์ oSTEM


TransTech Social Enterprises

ทรานส์เทค โวเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ (TransTech Social Enterprises) เป็นศูนย์บ่มเพาะสำหรับ LGBTQ+ ที่มีความสามารถ ก่อตั้งโดยนักแสดงและนักกิจกรรมชื่อแอนเจลิกา โรส (Angelica Ross) มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี ความช่วยเหลือในการหางานและพัฒนาการทางวิชาชีพ ช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในด้านเทคโนโลยี

เว็บไซต์ Transtechsocial


Out in Tech

เอาท์ อิน เทค (Out in Tech) องค์กรที่รวมชุมชน LGBTQ+ ที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน มอบความรู้และโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม เวิร์กชอป และมีการจัดอภิปรายในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ตัวอย่างโครงการของ Out in Tech ได้แก่ Out in Tech U ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุน LGBTQ+ รุ่นเยาว์ที่จะเข้ามาทำงานในวงการเทคโนโลยี

เว็บไซต์ Outintech


ที่มาข้อมูล Mondo

ที่มารูปภาพ Getty Images, Unsplash

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง