มลพิษเชียงใหม่สีแดงทั่วเมือง-ระดมฉีดพ่นน้ำลดค่าฝุ่น

มลพิษเชียงใหม่สีแดงทั่วเมือง-ระดมฉีดพ่นน้ำลดค่าฝุ่น
TNN ช่อง16
9 มีนาคม 2564 ( 03:55 )
33
มลพิษเชียงใหม่สีแดงทั่วเมือง-ระดมฉีดพ่นน้ำลดค่าฝุ่น

วันที่ 9 มีนาคม 2564 รถบรรทุกจาก มทบ. 33 ทหารจากค่ายต่างๆ ปภ. พร้อมรถหุ่นยนต์พ่นน้ำ รถบรรทุกน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกันออกทำความชุ่มชื่นในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยฉีดพ่นน้ำเริ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ พร้อมทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำตามท้องถนน โดยกำลังทหารจากมทบ. 33 พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกเก็บเศษใบไม้ กวาดทำความสะอาดตามท้องถนน ไปพร้อมกับการฉีดพ่นน้ำล้างถนน รอบคูเมืองเชียงใหม่ ตามถนนเส้นต่างๆ รวมไปถึงสายหลักเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ความชุ่มชื่นได้ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันที่สะสมตัวในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตัวเมืองเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ หากไม่มีฝนหรือกระแสลมแรงพัดเข้ามาทำให้ฝุ่นควันพิษจะสะสมตัวประกอบกับสภาพอากาศยามเช้ายังหนาวเย็นช่วยกดอากาศไม่ยกตัว ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มขึ้น


ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่  รายงานจุดความร้อน hotspot เช้าวันนี้ จำนวน  211 จุด ในพื้นที่ 18 ตำบล และ 50 ตำบล พบมากที่สุดอำเภอเชียงดาว จำนวน 39 จุด อำเภออมก๋อย จำนวน 38 จุด อำเภอฮอด จำนวน 26 จุด และอำเภอพร้าวจำนวน  20 จุด หลังจากเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตามกลางป่าลึกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่ดินไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงทำให้ พื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรอขอการสับสนุนจาก นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดส่ง ฮ.ฝนหลวง สนับสนุนภาระกิจดับไฟป่า  จำนวน 12 เที่ยว จำนวน 6,000 ลิตร 

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพจำนวน 4 จุด ของกรมควบคุมมลพิษ ช่วงเวลา 10.00 น. ในเขตเมืองเชียงใหม่ 3 จุดเป็นสีแดงทั้งหมด โดยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 161 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ   


ส่วนจุดกลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดบนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และจุด รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง