รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 765 นาย เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 765 นาย เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่
TNN ช่อง16
10 กันยายน 2565 ( 21:44 )
166
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 765 นาย เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

วันที่ 10 ก.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 765 นาย โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 765 นาย  


พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ รวม 765 ราย มีตำแหน่งสำคัญดังนี้ 


1. พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

2. พล.อ.เชิดชัย อังศุสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ

3. พล.ต.ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นต้น

4. พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รองผบ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ (ตท.22) รอง ผบ.ทอ. เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

5. พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ (ตท.22)ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ.  พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผบ.ทอ.เป็นรองผบ.ทอ.


อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่   ข่าวที่เกี่ยวข้อง