นนทบุรี พุ่งไม่หยุด! ป่วยเพิ่ม 184 ราย สาเหตุหลักติดจากที่ทำงาน

นนทบุรี พุ่งไม่หยุด! ป่วยเพิ่ม 184 ราย สาเหตุหลักติดจากที่ทำงาน
TNN ช่อง16
25 มิถุนายน 2564 ( 17:13 )
40
นนทบุรี พุ่งไม่หยุด! ป่วยเพิ่ม 184 ราย สาเหตุหลักติดจากที่ทำงาน

วันนี้( 25 ม.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงาน วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 184 ราย แยกเป็นเพศหญิง 92 ราย เพศชาย 92 ราย โดยมีสาเหตุติดเชื้อที่สำคัญมาจากในสถานที่ทำงาน และในครอบครัว 

 

สำหรับผู้ติดเชื้อมีภูมิลำเนาที่ อำเภอเมือง 47 ราย อำเภอบางบัวทอง 47 ราย อำเภอปากเกร็ด 35 ราย อำเภอบางกรวย 26 ราย อำเภอไทรน้อย 15 ราย อำเภอบางใหญ่ 14 ราย มีอาการ 94 ราย คิดเป็น 51 % ไม่มีอาการ 90 ราย คิดเป็น 49 % สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  จำนวน 183 ราย (ตรวจคัดกรองก่อนหัตถการ 1 ราย) แยกเป็น

 

-เชิงรุก 0 ราย 

-เชิงรับ 136 ราย

- ในครอบครัว 42 ราย (ผู้สูงอายุ/ในปกครอง 25 ราย) 

- เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 142 ราย   

- ว่างงาน / แม่บ้าน / ไม่ระบุ  29 ราย

- เกษตรกร 4 ราย

- รับจ้าง 42 ราย

- เถ้าแก่น้อย(ปทุมธานี), เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ แห่งละ 3 ราย บ. BP 2 ราย 

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 ราย เจ้าหน้าที่เรือนจำ 1 ราย

- บุคลากร สาธารณสุข 4 ราย 

ค้าขาย จำนวน  22 ราย (ตลาดบางใหญ่ บางบัวทอง ชุมพล โบ๊เบ๊ ) อื่นๆ

- รถสาธารณะ 2 ราย (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 1 ราย , พนักงานส่งอาหาร Grab 1 ราย)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง