รีเซต

เช็กเวลาด่วน! "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ 12-15 มิถุนายนนี้

เช็กเวลาด่วน! "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ 12-15 มิถุนายนนี้
TNN ช่อง16
12 มิถุนายน 2566 ( 14:00 )
70
เช็กเวลาด่วน! "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ 12-15 มิถุนายนนี้

การประปานครหลวง แจ้ง "น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล" หลายพื้นที่ 12-15 มิถุนายนนี้ เริ่มกี่โมงเช็กเลยที่นี่


การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองชวดลากข้าว ถนนกิ่งแก้ว ในคืนวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางแก้วใหญ่ ถึงคลองบางพลีน้อย

-ถนนวัดศรีวารีน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางน้ำจืด ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด

-ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด

-ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนบางนา-ตราด ถึงคลองสำโรง


 มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง เป็นการชั่วคราว ในคืนวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
-ถนนลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง ถนนอ่อนนุช-เทพราช ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
-ถนนร่มเกล้า ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกเคหะร่มเกล้า
-ถนนคุ้มเกล้า ตั้งแต่แยกตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถึงคลองตาเสือ
-ถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
-ถนนวัดศรีวารีน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองบางน้ำจืด
-ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองลำมะขาม
-ถนนเจ้าคุณทหาร ถนนรามคำแหง 2 #ถนนบัวนครินทร์
-ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีนุช ถึงคลองตาพุก
-ถนนพัฒนาการ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ แยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
-ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีอุดม ถึงแยกประเวศ
-ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนอ่อนนุช ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
-ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีเอี่ยม ถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษก
-ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 23 ถึงซอย 53 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 34 ถึงซอย 56


 
มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณหมู่บ้านธาราดา ถนนเมืองใหม่บางพลี-ลาดหวาย ในคืนวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
-ถนนเมืองใหม่บางพลี-ลาดหวาย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสุขุมวิทสายเก่า ถึงสามแยกเคหะเมืองใหม่บางพลี
-ซอยหมู่บ้านเพอร์เฟค ซอยวัดลาดหวาย ซอยวัดบางเพรียง ซอยไอรีนรีสอร์ท ซอยศุขแม่สอน ซอยมะซอ
-หมู่บ้านเอกทรัพย์ หมู่บ้านเอกอนันต์ หมู่บ้านเคหะวิลล่า หมู่บ้านกิตตินคร


 มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง เป็นการชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
-ถนนลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง ชถนนอ่อนนุช-เทพราช ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
-ถนนร่มเกล้า ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกเคหะร่มเกล้า
-ถนนคุ้มเกล้า ตั้งแต่แยกตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถึงคลองตาเสือ
-ถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
-ถนนวัดศรีวารีน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองบางน้ำจืด
-ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองลำมะขาม
-ถนนเจ้าคุณทหาร #ถนนรามคำแหง 2 ถนนบัวนครินทร์
-ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีนุช ถึงคลองตาพุก
-ถนนพัฒนาการ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ แยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
-ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีอุดม ถึงแยกประเวศ
-ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนอ่อนนุช ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
-ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีเอี่ยม ถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษก
-ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 23 ถึงซอย 53 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 34 ถึงซอย 56


 มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการยกเลิกประตูน้ำ บริเวณแยกบางขุนพรหม ถนนสามเสน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
-ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกเทเวศร์ ถึงแยกบางลำพู
-ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกบางลำพู ถึงแยกสะพานวันชาติ
-ถนนจักรพงษ์ ตั้งแต่แยกบางลำพู ถึงถนนราชดำเนินกลาง
-ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติ ถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
-ถนนพระอาทิตย์ ถนนรามบุตรี ถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนราชดำเนินกลาง


การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android


ภาพจาก กปน/AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง