รีเซต

อินฟราฟัน : อัพเดตรถไฟฟ้าสีแดง ก่อนเปิดวิ่งปลายปี’64

อินฟราฟัน : อัพเดตรถไฟฟ้าสีแดง  ก่อนเปิดวิ่งปลายปี’64
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:33 )
73
อินฟราฟัน : อัพเดตรถไฟฟ้าสีแดง  ก่อนเปิดวิ่งปลายปี’64

โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายและร่นระยะเวลาในการเดินทางมาในตัวเมืองของประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านชานเมือง ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทั้งเรื่องสถานีและระบบอาณัติสัญญาณต่างๆ เกือบ 100% เต็ม

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงาน มุ่งสู่การขับเคลื่อนมหานครแห่งระบบราง ประกอบด้วย 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง สัญญาที่ 2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต ซึ่งปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีแล้วเสร็จทุกสถานีแล้ว และสัญญาที่ 3 งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟและเครื่องกล สำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยมีความก้าวหน้า 89.10%

 

ส่วนระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต จะเป็นระบบขนส่งทางรางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อันคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งยังสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนจำนวน 8 จุด และลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างสิ้นเชิง สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถไฟทางไกลสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรองรับการเดินรถที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถระบบรถไฟชานเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศได้อย่างมาก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งทางรถไฟที่สะดวก ทันสมัย ตรงเวลา ซึ่งจะจูงใจให้คนหันมาใช้บริการรถไฟมากขึ้น คาดว่าเมื่อเดินรถระบบรถไฟฟ้าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซื่อไม่น้อยกว่า 300,000 คนต่อวัน ในปีที่เปิดดำเนินการ และเมื่อขยายโครงการจากบางซื่อไปชุมทางบ้านภาชีในอนาคต จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีประมาณ 450,000 คนต่อวัน

 

โดยช่วงแรกจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรี 3 เดือนสำหรับรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 41 กิโลเมตร จำนวน 13 สถานี ในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะเก็บค่าโดยสารเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยคิดตามระยะทาง ส่วนแรกเข้า 14 บาท ตลอดสายไม่เกิน 42 บาท ซึ่งเป็นราคามาตรฐานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

เมื่อรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยขบวนรถไฟฟ้าที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลา สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังขยายความเจริญและการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปยังย่านชานเมืองอีกด้วย

 

เชื่อว่าเมื่อรถไฟสายสีแดงเปิดให้บริการจะช่วยลดความแออัดของกรุงเทพฯ ได้อีกทางหนึ่งเป็นแน่!!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง