กิจกรรมสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 69 ปี

กิจกรรมสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 69 ปี
PakornR
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 20:20 )
35
กิจกรรมสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 69 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 69 ปีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นางอโนชา  ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

ต่อมาเป็นพิธีมอบโล่แก่อดีตผู้พิพากษาสมทบที่ทำคุณประโยชน์ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

 

 

และในวันเดียวัน ยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมหรือผลงานของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยผลการประกวดมีดังนี้ ด้านการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัว รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ด้านโครงการต่างๆ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล :  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง