TrueID

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ เป็นประธานพิธีอบรม-ปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ เป็นประธานพิธีอบรม-ปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
Ingonn
26 พฤศจิกายน 2564 ( 15:47 )
62
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ เป็นประธานพิธีอบรม-ปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
 
 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์   อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๒ คน จังหวัดปัตตานี ๒๖ คน จังหวัดสตูล ๒๑ คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน โดยได้รับเกียรติจากมี นางสาววิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ นายเจษฎา จิตรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์    อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ นายสถาพร   ประสารวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นางสาวอัมภัสชา   ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ดร.นิลุบล   ลิ่มพงศ์พันธุ์  อดีตประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  และคณะ   ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล   และจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง