รีเซต

สัตวแพทย์ ย้ำไก่ไทยปลอดภัย ป้องกันไข้หวัดนกด้วยมาตรฐานระดับโลก “คอมพาร์ทเมนต์”

สัตวแพทย์ ย้ำไก่ไทยปลอดภัย ป้องกันไข้หวัดนกด้วยมาตรฐานระดับโลก “คอมพาร์ทเมนต์”
TNN ช่อง16
17 กรกฎาคม 2566 ( 21:02 )
74
สัตวแพทย์ ย้ำไก่ไทยปลอดภัย ป้องกันไข้หวัดนกด้วยมาตรฐานระดับโลก “คอมพาร์ทเมนต์”

ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พร้อมด้วยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health : WOAH) ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมาว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอาจมีการปรับตัวเพื่อให้แพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้ง่ายขึ้น และเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ยกระดับการเฝ้าระวังโรค และปรับปรุงสุขอนามัยในฟาร์มสัตว์ปีกต่าง ๆ

สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ของประเทศไทย มีระบบป้องกันไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกที่เข้มแข็ง ด้วยการนำ ระบบ "คอมพาร์ทเมนต์" (Compartment) การเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดมาตรฐานสากลตามหลักการขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ( WOAH) มาใช้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ไทยปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก 100% มานานกว่า 17 ปี

ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเมนต์ ตามมาตรฐานของ WOAH เพื่อป้องกันโรคเชิงรุกขั้นสูงสุด ด้วยหลักการประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการปฏิบัติที่ตรงจุดของความเสี่ยงการเกิดโรค โดยเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ สู่ฟาร์ม และโรงงานแปรรูป นอกจากนี้บริษัทมีการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี “ไก่ได้อยู่ดีมีความสุข” ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางอาหารตอบโจทย์สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำประชาชนว่าไม่ควรตระหนกและไม่ควรประมาท ต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด จึงอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจในระบบการป้องกันโรคระบาดของไทยมีความแข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ไม่ทราบประวัติ รวมถึงมูลและสารคัดหลั่ง หรือสัตว์ปีกที่มีอาการหรือสงสัยว่าป่วย หากเกิดการสัมผัสให้ใช้สบู่ล้างมือให้สะอาดทันที ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ควรสังเกตสุขภาพตนเอง เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

การรับประทานเนื้อไก่ เนื้อเป็ด และสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีระบบการผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน และแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ รวมถึงสังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" และซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากแจ้งข้อมูลสำคัญที่ชัดเจน อาทิ วันผลิต วันหมดอายุ และที่สำคัญที่สุดก่อนการรับประทานต้องปรุงสุกที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาที จึงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้

 

สพ.ญ.ดร.นิอร บุญประเสริฐ 

รักษาการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริการวิชาการสัตว์ปีก และศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง