รีเซต

WHO เปิดเครือข่ายระดับโลก จับตาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่างๆ

WHO เปิดเครือข่ายระดับโลก จับตาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่างๆ
Xinhua
28 มีนาคม 2567 ( 13:54 )
19
WHO เปิดเครือข่ายระดับโลก จับตาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่างๆ

(แฟ้มภาพซินหัว : อาคารสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 22 ม.ค. 2020)

เจนีวา, 28 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (27 มี.ค.) องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดตัว "โควิเน็ต" (CoViNet) เครือข่ายใหม่เพื่อความรวดเร็วและความแม่นยำในการตรวจจับ เฝ้าติดตาม และประเมินกลุ่มเชื้อไวรัสโคโรนา อาทิ เชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) เชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคเมอร์ส (MERS-CoV) และเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่างๆ ที่มีนัยสำคัญทางสาธารณสุข

โควิเน็ตเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับโลกที่ต่อยอดจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคโควิด-19 ขององค์การฯ ซึ่งถูกจัดตั้งในช่วงระยะแรกของการเกิดโรคระบาดใหญ่ดังกล่าว โดยปัจจุบันประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 36 แห่ง กระจายอยู่ใน 21 ประเทศของทั้งหกภูมิภาคตามการจัดแบ่งโดยองค์การฯ และมีความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาในมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง คณะผู้แทนจากห้องปฏิบัติการหลายแห่งได้ประชุมร่วมกัน ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. เพื่อสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2024-2025 โดยมีเป้าหมายเพิ่มพูนการเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกองค์การฯ ในการตรวจจับตั้งแต่ระยะแรก ประเมินความเสี่ยง และรับมือกับความท้าทายทางสาธารณสุขอันเกี่ยวข้องกับกลุ่มเชื้อไวรัสโคโรนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง