รีเซต

นวัตกรรม 2,000 ปี ! "กระโถนนั่งอึ" สมัยกรีกโบราณ

นวัตกรรม 2,000 ปี ! "กระโถนนั่งอึ" สมัยกรีกโบราณ
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2567 ( 16:58 )
28
นวัตกรรม 2,000 ปี ! "กระโถนนั่งอึ" สมัยกรีกโบราณ

มนุษย์เรา คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่หยุดคิดและพัฒนา ก่อเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากมาย เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณ สะท้อนให้เห็นผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา อย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2 ชิ้นนี้ ชิ้นแรกคือภาพศิลปะบนไคลิกซ์ (Kylix เป็นภาชนะสำหรับดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง) ในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งแสดงภาพเด็กทารกบนเก้าอี้กระโถนสำหรับนั่งอุจจาระที่กำลังร้องหามารดา ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผา “เก้าอี้กระโถน (Potty Chair)”


เก้าอี้กระโถน มีที่สำหรับนั่งลักษณะคล้ายเก้าอี้แต่ตรงกลางเจาะรูเพื่อให้ปล่อยของเสีย และก็มีช่องสำหรับสอดท่อนล่างของเด็กออกมา รวมถึงมีที่กั้นเพื่อไม่ให้ทารกตก ซึ่งการใช้งานก็ปรากฏในภาพวาดบนไคลิกซ์นั่นเอง สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถือว่าช่วยแก้ไขปัญหาการอยู่ไม่นิ่งของทารกได้เป็นอย่างดี
ไคลิกซ์สมัยกรีกโบราณที่ปรากฏภาพศิลปะนี้ มีอายุย้อนไปประมาณ 480 ปีก่อนคริสตศักราช หรือก็คือประมาณ 2,500 ปีที่แล้ว ปัจจุบันตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์หลวงในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ในขณะที่เก้าอี้กระโถนนี้มีอายุย้อนไปประมาณศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช หรือประมาณ 2,600 ปีที่แล้ว ค้นพบในศูนย์กลางเมืองของกรุงเอเธนส์โบราณ อาเธเนียน อโกรา (Athenian Agora) ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อโกรา (Agora) ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ


หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2 ชิ้นนี้ ถือว่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ โดยฉายภาพแห่งปฏิสัมพันธ์อันอ่อนโยนระหว่างมารดาและลูก สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีคุณค่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์โบราณ นอกจากนั้นยังสื่อให้เห็นถึงสุขอนามัย การฝึกให้เด็กเข้าห้องน้ำ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น เป็นรากฐาน ส่งต่อ และพัฒนาให้ดีขึ้นสืบเนื่องมาจนถึงกระทั่งปัจจุบัน


ที่มาข้อมูล Icusocial

ที่มารูปภาพ Researchgate, Researchgate, Wordscene, Pinterest

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง