รีเซต

9 เดือนยึดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 52 ล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ครองแชมป์!

9 เดือนยึดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 52 ล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ครองแชมป์!
TNN ช่อง16
11 กรกฎาคม 2566 ( 10:05 )
21
9 เดือนยึดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 52 ล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ครองแชมป์!

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด และทางออนไลน์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังที่ได้รับความนิยมจากประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังผ่านระบบ National Single Window หรือ NSW อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเปิดรับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านทางออนไลน์ทุกช่องทาง

พบว่า มีข้อร้องเรียนจากการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยตั้งแต่เดือนต.ค. 65 - มิ.ย. 66 สมอ. ได้ยึดอายัดสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งจากการนำเข้า ผลิต และ จำหน่าย เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 52,202,410 บาท โดยสินค้าที่มีการยึดอายัดสูงสุด ได้แก่ สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 24,397,974 บาท เป็นการยึดอายัดจากแพลตฟอร์มออนไลน์มากที่สุด มีมูลค่าสูงถึง 10,627,043 บาท

รองลงมาเป็นสินค้ากลุ่มยานยนต์มูลค่า 9,456,498 บาท กลุ่มพลาสติกมูลค่า 7,668,421 บาท กลุ่มเหล็กมูลค่า 4,305,684 บาท กลุ่มเครื่องมือแพทย์มูลค่า 3,024,845 บาท กลุ่มวัสดุก่อสร้างมูลค่า 2,579,135 บาท และกลุ่มโภคภัณฑ์มูลค่า 769,853 บาท 

ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ สมอ. ยึดอายัดมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นโคมไฟ หลอดไฟ ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม พัดลม หม้อหุงข้าว และเตารีด เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากไม่ได้มาตรฐาน เมื่อนำไปใช้งานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และ ทรัพย์สินได้ จึงขอฝากถึงผู้บริโภค ให้เลือกซื้อที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.รับรอง คู่กับคิวอาร์โค้ด (QR Code)

กรณีที่สงสัยว่าสินค้านั้นอาจไม่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการ หาก สมอ. ตรวจพบว่ามีการลักลอบทำหรือนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน สมอ0จะดำเนินการอย่างถึงที่สุด โดยบทลงโทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีมีไว้เพื่อจำหน่าย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง