รีเซต

พม. เปิด 6 ปัจจัยเด็กพฤติกรรมรุนแรง ชี้ปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

พม. เปิด 6 ปัจจัยเด็กพฤติกรรมรุนแรง ชี้ปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
TNN ช่อง16
2 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:59 )
49
พม. เปิด 6 ปัจจัยเด็กพฤติกรรมรุนแรง ชี้ปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

วันนี้ ( 2 ก.พ. 67 )นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผย ภายหลังการประชุมการขับเคลื่อนงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.)และประเด็นสถานการณ์ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  ว่า เดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวพบข่าวเกี่ยวกับเยาวชนและเด็กเป็นจำนวนมาก และข้อมูลในระยะเวลา 4-5 ปี พบปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นผู้กระทำและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจากการประเมินของ ศรส. พบปัญหาเด็กความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมา จาก 6 ปัจจัยคือ 


1.ความผิดปกติจากสารเคมีในสมอง ที่เป็นภาวะของการป่วยทางจิตที่จะต้องมีการรักษา 

2.สาเหตุจากครอบครัว เลี้ยงดูไม่เหมาะสม 

3.สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงสูง 

4.ความยากจน 

 5.การบูลลี่กันในสถานศึกษา 

6.การข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ 


สำหรับแนวทางป้องกันเรื่องขอความรุนแรงในเด็กและเยาวชนจะไม่มีการแก้ปฎหมายปรับลดอายุผู้กระทำผิดแต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระทำผิดหรือเป็นผู้ถูกกระทำ 


ส่วนในด้านกฎหมายปัจจุบันมี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ที่บังคับใช้ และ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ตั้งเป้าที่จะดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้หรือไตรมาส 2 ของปี 2567 เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการของคณะรัฐมนตรี และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประเทศไทยได้มีกฎหมายคุ้มครองการทำความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวโดยเร็ว


ภาพจากAFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง