TrueID

‘บิ๊กตู่’ ย้ำรัฐบาลพร้อมจับมือภาคเอกชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ในระดับสากล

‘บิ๊กตู่’ ย้ำรัฐบาลพร้อมจับมือภาคเอกชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ในระดับสากล
ข่าวสด
24 พฤศจิกายน 2564 ( 20:56 )
32
‘บิ๊กตู่’ ย้ำรัฐบาลพร้อมจับมือภาคเอกชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ในระดับสากล

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 24 พ.ย. ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะลักช์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021

 

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการสาขาต่างๆ 9 สาขารางวัล และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการบริหารจัดการในธุรกิจภาคเอกชน และพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคธุรกิจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระราชทานว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ธุรกิจไทยและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจไทยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ผู้นำธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง คาดการณ์ไปข้างหน้า เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้ศตวรรษที่ 21 สามารถเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคต ด้วยการพัฒนาและบริหารทรัพยากรทั้งคน เงิน เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และมีความยั่งยืน โดยไม่สร้างปัญหาและผลกระทบในทางลบให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและสากล โดยกระตุ้นการลงทุนในโครงการที่มีประสิทธิภาพที่นักลงทุนได้ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรต่างๆ ว่าพร้อม และตั้งใจที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ในการขับเคลื่อน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

“รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนด เพื่อทำให้ประเทศไทยมีรายได้ที่สูงขึ้น ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม สร้างความเท่าเทียมในโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานและโอกาส โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางกฎหมาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง