ธปท. เน้นแก้หนี้ให้ตรงจุดแทนการช่วยเหลือเป็นการทั่วไป

ธปท. เน้นแก้หนี้ให้ตรงจุดแทนการช่วยเหลือเป็นการทั่วไป
TNN ช่อง16
16 ตุลาคม 2563 ( 13:12 )
44
ธปท. เน้นแก้หนี้ให้ตรงจุดแทนการช่วยเหลือเป็นการทั่วไป

นางรุ่งมัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ชี้แจงว่ามาตรการผ่อนผันให้ลูกหนี้เอสเอ็มอีที่ได้รับการพักหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019..2563 ที่จะครบกำหนด6เดือนในวันที่22ตุลาคม2563มีความคืบหน้าของการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

1.ลูกหนี้เอสเอ็มอีที่เลือกขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวมีจำนวน1.05ล้านบัญชี
เป็นยอดหนี้ประมาณ1.35ล้านล้านบาทซึ่งต่างจากยอดสินเชื่อจำนวน6.89ล้านล้านบาทตามที่อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันโดยยอดหนี้ 6.89ล้านล้านบาทนั้นครอบคลุมลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดซึ่งรวมถึงการลดภาระผ่อนชำระต่อเดือนด้วยการขยายระยะเวลา
พักหนี้การลดอัตราดอกเบี้ยและการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นต้น

2.ธปท.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้จำนวนมาก
ในเวลาอันรวดเร็ว(cliffeffect) หลังมาตรการพักหนี้ครบกำหนดเนื่องจาก

1)ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้ามาตรการวงเงินประมาณ4แสนล้านบาทได้รับการขยายระยะเวลาการพักหนี้ไปอีก3-6เดือนแล้วส่วนลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์(ธพ.)อีกประมาณ9.5แสนล้านบาทธพ.ได้ติดตามดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานะและให้ความช่วยเหลือพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงว่าจะสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติหลังหมดมาตรการ

2)สำหรับลูกหนี้ของธพ.ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติหรืออาจจ่ายได้บางส่วนธพ.ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากพอที่จะชำระหนี้ได้โดยมีหลายมาตรการมารองรับได้แก่การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายเพื่อไม่ให้กลายเป็นNPLรวมถึงใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสมเช่น การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลการพักชำระค่างวดรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้(debtconsolidation)และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย(multi-creditors)เป็นต้น

3)มีลูกหนี้เพียง6%ของยอดสินเชื่อที่ได้รับการพักหนี้ที่ยังอยู่ระหว่างการติดต่อของธพ.
หรือยังติดต่อไม่ได้

นอกจากนี้หลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ประเทศการฟื้นตัวของธุรกิจในแต่ละสาขา
ไม่เท่ากันเช่น ธุรกิจเครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และการค้าฟื้นตัวกลับเข้าใกล้ระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด19แล้วขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวยังพื้นตัวช้าโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่การฟื้นตัวยังอยู่เพียง26%ของช่วงก่อนโควิด19


จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นธปท.จึงปรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากการให้สถาบันการเงินช่วยเหลือเป็นการทั่วไปเป็นการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกและตรงจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกหนี้แต่ละราย(Targeted)โดยหากยังคงดำเนินมาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไปต่อไปอาจส่งผลกระทบทางลบ
ในระยะยาวได้เนื่องจาก

1)ลูกหนี้ที่พักหนี้อยู่จะยังคงมีภาระดอกเบี้ยในแต่ละเดือนตลอดช่วงการพักหนี้ซึ่งเป็นภาระแก่ลูกหนี้ในระยะยาว

2)ไม่ส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงิน (moralhazard)เพราะลูกหนี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบไม่มากอาจอาศัยเป็นช่องทางเพื่อประวิงเวลาการชำระหนี้

3)ส่งผลเสียต่อเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินเพราะการพักหนี้เป็นการทั่วไปเป็นระยะเวลานานคาดว่าจะทำให้สภาพคล่องในระบบจากการชำระคืนหนี้และดอกเบี้ยหายไปประมาณ2แสนล้านบาทต่อปี

ดังนั้นกลุ่มลูกหนี้ที่ยังมีรายได้เพียงพอที่จะชำระคืนหนี้ควรชำระหนี้ตามปกติหลังหมดมาตรการเพราะนอกจากจะช่วยลดภาระหนี้แล้วยังจะทำให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติโดยเฉพาะรายที่สถาบันการเงินยังติดต่อไม่ได้ควรรีบติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อรับความช่วยเหลือที่เหมาะสม

ทั้งนี้ธปท.ได้ออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์จัดชั้นลูกหนี้ถึงสิ้นปี2563(stand still)สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยไม่ให้ลูกหนี้กลายเป็นNPLซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้สถาบันการเงินเร่งดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ นอกจากนี้ ธปท.อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทราบว่ามีภาคธุรกิจไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อสถาบันการเงินหรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันการเงินได้ท่านสามารถแจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ไปยังสถาบันการเงินผ่าน“ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์https://www.1213.or.th/App/DebtCaseได้ตลอด24ชั่วโมง


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวที่เกี่ยวข้อง