รีเซต

‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘ยูนิเซฟ’ ส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘ยูนิเซฟ’ ส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
NewsReporter
5 กรกฎาคม 2565 ( 13:31 )
65
‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘ยูนิเซฟ’ ส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • ในแต่ละปีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-19 ปี จำนวน 220,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บทางถนน หรือคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนที่ป้องกันได้มากกว่า 600 คนต่อวัน
  • มิชลิน และ ยูนิเซฟผนึกกำลังเป็นพันธมิตรระยะ 3 ปี เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนปกป้องเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน
  • การร่วมพันธมิตรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

มิชลิน และ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) ประกาศจับมือร่วมเป็นพันธมิตรระยะเวลา 3 ปี ในการประชุมย่อยของยูนิเซฟระหว่างการประชุมระดับสูงว่าด้วยการยกระดับความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (UNICEF Side Event to the High Level Meeting on Improving Global Road Safety) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ ณ กรุงนิวยอร์ก  ภายใต้พันธมิตรดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของกลุ่มคนหนุ่มสาวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนวาระระดับโลกว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2564-2573  ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับมิชลินในความพยายามที่จะลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางท้องถนนลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2573

 

อุบัติเหตุการชนบนท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนราว 1.3 ล้านคนทั่วโลกต่อปี รวมทั้งการบาดเจ็บของผู้คนอีกราว 20-50 ล้านคน โดยมีเด็กและคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มเปราะบางพิเศษ ในแต่ละปี เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-19 ปี จำนวน 220,000 คนทั่วโลก เสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บทางถนน ทั้ง ๆ ที่การเสียชีวิตดังกล่าวสามารถป้องกันได้ ตัวเลขสถิติที่น่าตกใจดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อทำให้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนำแนวทางที่ให้ผลดีด้านความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาท้าทายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

 

เนื่องจากในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนจำต้องได้รับการใส่ใจอย่างเร่งด่วน ดังนั้น มิชลินจะให้ความสนับสนุนแก่ยูนิเซฟเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก โดยเริ่มที่ประเทศจีนและฟิลิปปินส์ในปีแรกของการดำเนินงาน จากนั้นจึงจะขยายขอบเขตไปยังประเทศอื่น ๆ ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปีของความร่วมมือในฐานะพันธมิตร

 

นอกจากความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนยูนิเซฟในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้ว ยังเป็นการมอบอำนาจด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ชุมชนอีกด้วย

 

 

มานูเอล มอนตานา (Manuel Montana) ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย กล่าวว่า “สำหรับมิชลิน สิ่งสำคัญเป็นลำดับแรกในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น คือความร่วมมือกันในหลายมิติซึ่งต้องอาศัยพลังและความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย...ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  กลุ่มมิชลินมีบทบาทต่อเนื่องมานานหลายปีในกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนหลากรูปแบบ ตลอดจนการฝึกอบรมภาคสนามอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องอันตรายทางถนน กิจกรรมเหล่านี้หลายกิจกรรมมุ่งเจาะกลุ่มคนหนุ่มสาวและได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก”  

 

การร่วมพันธมิตรระหว่างมิชลินและยูนิเซฟสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความมั่นใจของทั้งสองฝ่าย ผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันไปทีละขั้นตอนจะนำพาเราบรรลุความก้าวหน้าในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็ก ๆ ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน และผมคาดหวังว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมเดินบนเส้นทางสายนี้ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนกับเรามากขึ้น” มร.มอนตานา กล่าวเสริม

 

คาร์ลา ฮัดแดด มาร์ดินี (Carla Haddad Mardini) ผู้อำนวยการฝ่ายการระดมทุนและความร่วมมือภาคเอกชนของยูนิเซฟ กล่าวว่า “อุบัติเหตุการชนบนท้องถนนก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนหลายพันคนในแต่ละปี  การสร้างความรับรู้ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน และช่วยปกป้องชีวิตของ
เด็ก ๆ
  เราจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากมิชลินในการสนับสนุนและพัฒนาชีวิตของเด็กให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

 

การเข้าร่วมพันธมิตรกับยูนิเซฟไม่เพียงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรของมิชลิน แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นเชิงรุกในหลายมิติที่กลุ่มมิชลินยึดมั่นมายาวนานเพื่อทำให้ท้องถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของพันธสัญญาเพื่อสังคมของมิชลินที่มุ่งทำให้ชุมชนต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นในด้านการสัญจรอย่างปลอดภัย

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง