รีเซต

ยูนิเซฟเตือน 'คลื่นความร้อน' กระทบเด็กในเอเชียใต้

ยูนิเซฟเตือน 'คลื่นความร้อน' กระทบเด็กในเอเชียใต้
Xinhua
8 สิงหาคม 2566 ( 13:53 )
80
ยูนิเซฟเตือน 'คลื่นความร้อน' กระทบเด็กในเอเชียใต้

เจนีวา, 8 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (7 ส.ค.) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) ออกมาเตือนผลกระทบของคลื่นความร้อนทั่วโลกในปัจจุบันที่มีต่อเด็ก โดยเฉพาะในเอเชียใต้ ขณะมีการคาดการณ์ว่าความถี่และความรุนแรงของคลื่นความร้อนจะเพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอเชียใต้มีอัตราเด็กเผชิญอุณหภูมิสูงจัดสูงสุด โดยร้อยละ 76 ของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในภูมิภาคนี้ (460 ล้านคน) เผชิญวันที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียสในระยะหนึ่งปี จำนวน 83 วันหรือมากกว่า ซึ่งหมายความว่า 3 ใน 4 ของเด็กในเอเชียใต้เผชิญอุณหภูมิสูงจัดแล้ว สูงกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของเด็กทั่วโลก (ร้อยละ 32)ซานเจย์ วิเจซิเกรา ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคประจำเอเชียใต้ของยูนิเซฟ กล่าวว่าคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงคุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กหลายล้านคนทั่วเอเชียใต้เพิ่มขึ้น หลายประเทศในภูมิภาคนี้ไม่ได้มีอากาศร้อนที่สุดในโลกในตอนนี้ แต่คลื่นความร้อนของที่นี่ทำให้เด็กกลุ่มเปราะบางหลายล้านคนเสี่ยงอันตรายอันคุกคามชีวิตวิเจซิเกราเสริมว่ามีความกังวลพิเศษต่อทารก เด็กวัยหัดเดิน เด็กที่ขาดสารอาหาร และหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากถือเป็นกลุ่มคนเปราะบางต่อโรคลมแดดและผลกระทบร้ายแรงอื่นๆ มากที่สุดอนึ่ง ดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ปี 2021 ของยูนิเซฟ ระบุว่าเด็กในอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ อินเดีย มัลดีฟส์ และปากีสถาน จัดอยู่ในกลุ่ม "เสี่ยงสูงมาก" จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง