รีเซต

ยูนิเซฟบริจาคอุปกรณ์ออกซิเจนบำบัดแก่ 'กัมพูชา' มูลค่า 7 ล้านดอลล์

ยูนิเซฟบริจาคอุปกรณ์ออกซิเจนบำบัดแก่ 'กัมพูชา' มูลค่า 7 ล้านดอลล์
Xinhua
13 มิถุนายน 2566 ( 10:45 )
65
ยูนิเซฟบริจาคอุปกรณ์ออกซิเจนบำบัดแก่ 'กัมพูชา' มูลค่า 7 ล้านดอลล์

พนมเปญ, 12 มิ.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (12 มิ.ย.) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในกัมพูชา ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาด้วยออกซิเจน มูลค่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 242 ล้านบาท) แก่กัมพูชารายงานระบุว่ามีการจัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวในกรุงพนมเปญ โดยมีวิลล์ ปาร์คส์ ผู้แทนยูนิเซฟประจำกัมพูชา และหยก สมบัติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาณสุขของกัมพูชา เข้าร่วมพิธีการด้วยสมบัติกล่าวขอบคุณยูนิเซฟสำหรับการสนับสนุนอันมีค่าต่อการจัดการวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่จำเป็นต่อสตรีและเด็กอย่างต่อเนื่อง เช่น การฉีดวัคซีนตามกำหนด และการดูแลแม่และเด็กแรกเกิดสมบัติเสริมว่าการเป็นหุ้นส่วนกับยูนิเซฟช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพและกระตุ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนเวชภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคนี้เป็นอีกก้าวของการยกระดับอุปกรณ์การแพทย์และระบบเฝ้าติดตาม ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กแรกเกิดปาร์คส์กล่าวว่าช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด ทั่วโลกเกิดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงออกซิเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ-ปานกลาง จึงภูมิใจที่ได้มีส่วนอุดช่องโหว่ความเท่าเทียมนี้ พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถของกัมพูชาในการดำเนินมาตรการรักษาชีวิตเด็กและครอบครัวยูนิเซฟในฐานะส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูจากโรคระบาดใหญ่ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชารับรองการเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นเบื้องต้นที่มีคุณภาพและเท่าเทียม ลดการเสียชีวิตของเด็กและทารกแรกเกิด เพื่อเด็กทุกคนมีสุขภาพดีและโอกาสบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขายิ่งขึ้นการบริจาคครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่องของยูนิเซฟที่มุ่งเสริมสร้างระบบสุขภาพของกัมพูชาเพื่อการดูแลสุขภาพขั้นที่เท่าเทียมกัน หลังจากผ่านพ้นระยะอันตรายที่สุดของการระบาดของโรคโควิด-19อุปกรณ์การแพทย์ที่บริจาคประกอบด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องติดตามสัญญาณชีพ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ และอุปกรณ์ออกซิเจนบำบัดอื่นๆ ซึ่งจะถูกกระจายไปยังสถานบริการสุขภาพ 131 แห่ง ครอบคลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัยระดับเขต จังหวัด และประเทศทั้งนี้ สัดส่วนการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในกัมพูชายังคงสูง แม้การเสียชีวิตของเด็ก ทารก และเด็กแรกเกิดลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดครองสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง