รีเซต

เน้นโปร่งใส-ชัดเจน! กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับจัดเก็บ"ลิขสิทธิ์เพลง"

เน้นโปร่งใส-ชัดเจน! กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับจัดเก็บ"ลิขสิทธิ์เพลง"
ข่าวสด
16 ธันวาคม 2564 ( 16:12 )
51
เน้นโปร่งใส-ชัดเจน! กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับจัดเก็บ"ลิขสิทธิ์เพลง"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประชุมรับฟังความเห็น ยกระดับจัดเก็บ"ลิขสิทธิ์เพลง" ให้มีมาตรฐาน เน้นโปร่งใส-ชัดเจน สอดคล้องแนวทางปฏิบัติระดับสากล

 

วันที่ 16 ธ.ค.2564 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประชุมรับฟังความเห็นองค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อร่วมหารือทบทวนหลักปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือ Code of Conduct รวมทั้งหารือแนวทางการยกระดับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงให้มีมาตรฐาน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับสากล พร้อมสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการในการนำผลงานเพลงไปใช้และจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

ปัจจุบันองค์กรจัดเก็บ ค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 21 แห่ง มีหน้าที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงจากผู้ประกอบการที่นำผลงานเพลงไปเผยแพร่ในสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี องค์กรจัดเก็บแต่ละแห่งยังมีมาตรฐานในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตนำงานเพลงไปใช้อาจเกิดความยุ่งยากสับสน ดังนั้น เพื่อยกระดับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงยกร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงขึ้น พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับองค์กรจัดเก็บให้สามารถดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ทำความเข้าใจกับตัวแทนองค์กรจัดเก็บเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้องค์กรจัดเก็บต้องแจ้งข้อมูลเพลงที่จะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทุกปี รวมถึงแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเพลงที่จัดเก็บ เช่น ชื่อเพลง เนื้อเพลง ชื่อผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญาอนุญาต ควบคู่กับอัตราการจัดเก็บ

โดยต้องแสดงรายละเอียดดังกล่าวในระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กขององค์กร ให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพลงในการตรวจสอบสิทธิในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากข้อมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ http://music.ipthailand.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง