รีเซต

เชิญร่วมสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

เชิญร่วมสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2565 ( 14:12 )
180
เชิญร่วมสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บแอปพลิเคชันในประเทศไทย” (Webinar on IP & Mobile and Web Applications in Thailand)

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือของไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันของไทย ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. โดยการบรรยายดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ (มีล่ามอังกฤษ – ไทย)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ หรือทางเว็บไซต์ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XFrtgM14TiSgrBg-r3wQmgยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง