รีเซต

'กบฉ.' ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯจชต. ปรับลด 'อ.แว้ง' จากพื้นที่ประกาศฯฉุกเฉิน เข้มเฝ้าระวังเหตุ-โควิด

'กบฉ.' ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯจชต. ปรับลด 'อ.แว้ง' จากพื้นที่ประกาศฯฉุกเฉิน เข้มเฝ้าระวังเหตุ-โควิด
มติชน
2 ธันวาคม 2564 ( 12:15 )
41
'กบฉ.' ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯจชต. ปรับลด 'อ.แว้ง' จากพื้นที่ประกาศฯฉุกเฉิน เข้มเฝ้าระวังเหตุ-โควิด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 4/2564 มีพล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

 

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จชต.ยกเว้น อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เป็นครั้งที่ 66 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นเห็นชอบให้ปรับลดพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช้แทน

 

 

ที่ประชุมรับทราบ ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า)รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วง 20 กันยายน -25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งภาพรวมสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยดีที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบ ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวโน้ม และโอกาสปรับลดพื้นที่ต่อเนื่อง

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ให้กองทัพภาค4 กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า เข้มงวดงานด้านการข่าว และเฝ้าระวังพื้นที่ปรับลด ซึ่งอาจใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนและพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุ พร้อมทั้งให้จัดทำคู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย และขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทุกนายในพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท กระทั่งสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ และ ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้ยืนยันที่จะดูแลความสงบเรียบร้อย ควบคู่การพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญ และให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง