รีเซต

ชง 2 ข้อเสนอรัฐบาล เพื่อให้ใช้ ประโยชน์โยบายดิจิทัลวอลเล็ต เกิดประโยชน์สูงสุด

ชง 2 ข้อเสนอรัฐบาล เพื่อให้ใช้ ประโยชน์โยบายดิจิทัลวอลเล็ต เกิดประโยชน์สูงสุด
TNN ช่อง16
17 ตุลาคม 2566 ( 18:39 )
89
ชง 2 ข้อเสนอรัฐบาล เพื่อให้ใช้ ประโยชน์โยบายดิจิทัลวอลเล็ต เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจำเป็นต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ ไปพร้อมกัน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างเหมาะสม  


รัฐบาลต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจสูงสุด หอการค้าไทยจึงมีแนวทางและข้อเสนอเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณา คือ 


1) เสนอให้รัฐบาลใช้ระบบของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีประชาชนยืนยันตัวตน และใช้แอปพลิเคชั่นแล้ว 40 ล้านคน ผนวกกับ แพลตฟอร์มวอลเล็ตที่พัฒนาสำเร็จแล้ว เพื่อให้ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 


2) ขอให้รัฐบาลพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ควบคู่ไปพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เพื่อเพิ่มความสามารถการผลิต อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำทางด้านชลประทาน โดยเฉพาะปัญหาเอลนีโญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ยาวไปถึงปีหน้า 


ทั้งนี้ นายสนั่น เชื่อว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ และการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด จะทำให้นโยบายเงินดิจิทัลของรัฐบาลประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วประเทศ โดยหอการค้าไทยประเมินว่านโยบายดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของ GDP ปี 2567 ให้ขยายตัวได้ร้อยละ 5 ตามที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง