กสม.ให้เจ้าหน้าที่-พนักงาน 'เวิร์กฟรอมโฮม' 5-31 ม.ค. แนะ ประชาชนร้องเรียนผ่านออนไลน์

กสม.ให้เจ้าหน้าที่-พนักงาน 'เวิร์กฟรอมโฮม' 5-31 ม.ค. แนะ ประชาชนร้องเรียนผ่านออนไลน์
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 16:35 )
25
กสม.ให้เจ้าหน้าที่-พนักงาน 'เวิร์กฟรอมโฮม' 5-31 ม.ค. แนะ ประชาชนร้องเรียนผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ขยายเป็นวงกว้างไปในเขตหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ สำนักงาน กสม.โดยความเห็นชอบของประธาน จึงได้มีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นของสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 5 -31 มกราคม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน สำนักงาน กสม. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการรองรับการบริการประชาชนในระหว่างการเฝ้าระวังดังนี้

 

1.การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถยื่นร้องเรียนออนไลน์ได้ที่ระบบเรื่องร้องเรียน/บริการประชาชน ผ่านเว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th/Complaints/ Online-complaints.aspx หรือร้องเรียนทางโทรศัพท์ ต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หมายเลข 06-1420-7448 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นสามารถเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

2.การติดต่องานสารบรรณ หนังสือราชการ หรืองานธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 3.การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดให้บริการเฉพาะในรูปแบบ E-book ผ่านเว็บไซต์ http://library.nhrc.or.th และสามารถติดต่อขอใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ LINE@: https://lin.ee/xK3jsyP หรือเฟซบุ๊ก ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง