โทรฟรี - ลดค่าเน็ต สู้โควิด-19 เช็กเลย!

โทรฟรี - ลดค่าเน็ต สู้โควิด-19 เช็กเลย!
TeaC
30 กรกฎาคม 2564 ( 11:36 )
129
โทรฟรี - ลดค่าเน็ต สู้โควิด-19 เช็กเลย!

ข่าววันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพิ่มมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาครัฐ ลดวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ครอบคลุมทั้งค่าโทร ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ และการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ


1) สนับสนุนแพ็กเกจ Internet 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เรียนออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 15 ต.ค. 64 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำรายชื่อนักเรียนและเครือข่ายที่ใช้เรียน ทั้งจากการเรียนผ่านมือถือหรืออินเทอร์เน็ตบ้าน เพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย


.
2) เพิ่มเลขหมายให้ประชาชนโทรฟรี 8 เลขหมาย เพื่อติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 


1330 (สปสช.) 
1323 (กรมสุขภาพจิต) 
1422 (กรมควบคุมโรค) 
1646 (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.) 
1668 (กรมการแพทย์) 
1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
1506 (สำนักงานประกันสังคม) 
1138 (กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย)


3) สนับสนุนการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร ระบบ WiFi  เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่แยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชน ที่ต้องมีการสื่อสารกับแพทย์กับผ่านระบบ Video Call หรือ Teleconference 4) สนับสนุนการส่งข้อความสั้น (SMS) กรณีหน่วยงานภาครัฐต้องแจ้งประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน การรักษา และมาตรการป้องกันโควิด-19

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง