รีเซต

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ สินเชื่อผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ยังมีเงินก้อนพร้อมใช้

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ สินเชื่อผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ยังมีเงินก้อนพร้อมใช้
Ingonn
18 มกราคม 2566 ( 14:12 )
7.3K
2
สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ สินเชื่อผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ยังมีเงินก้อนพร้อมใช้

ต้องการเงินด่วน ยืมเงินออนไลน์ สินเชื่อผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีก็กู้เงินได้ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ถูกกฎหมาย จะมีสินเชื่อออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุแบบไหนบ้าง เช็กเลย!

 

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ สินเชื่อผู้สูงอายุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สินเชื่อผู้สูงอายุ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สินเชื่อผู้สูงอายุ ธนาคารออมสิน เปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญ ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท รับเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ เงินเข้าบัญชีทุกเดือนสูงสุด 25 ปี

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออนไลน์

 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 2. กรณีไม่มีคู่สมรส ผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีกรณีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่น
 3. กรณีมีคู่สมรส กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือคู่สมรสเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
 4. คู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมด้วย และไม่มีกรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่น
 5. คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ ยกเว้นอายุคู่สมรสต้องมีอายุ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี
 6. ต้องสามารถรับภาระค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

 

หลักประกัน

 

 1. ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งปลอดภาระหนี้เพียงแห่งเดียว โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และคู่สมรส (ผู้กู้ร่วม) และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 2. กรณีหลักประกันเป็นห้องชุด ต้องเป็นห้องชุดในอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด และต้องมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท
 3. ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องสูง อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีสาธารณูปโภคที่จำเป็น มีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่าน เข้า – ออกได้สะดวก
 4. หลักประกันต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

สถานที่ยื่นกู้

 • ธนาคารออมสินสาขาที่หลักประกันตั้งอยู่

 

 

สินเชื่อบุคคลฟินนิกซ์อิกไนท์

สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถกู้เงินด่วนได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไว ชำระคืนแบบไหนก็ได้ในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายตามใจ หรือเลือกผ่อนชำระเป็นงวดนานสูงสุด 60 เดือนวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.99% ต่อปี จะอาชีพไหนก็ยืมได้หมด แค่กดง่ายๆ ผ่านแอปฟินนิกซ์

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์

 1. รายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปและมีสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 1 เดือนประกอบการสมัคร
 2. อายุระหว่าง 20-60 ปี จะเป็นเพศไหนก็สมัครได้ แค่มีอายุที่อยู่ในช่วงวัยตามที่ประกาศนี้
 3. สัญชาติไทยและเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและ/หรือที่ทำงานในประเทศไทย
 4. พนักงานหรือลูกจ้างประจำ อยากได้วงเงินไว้อุ่นใจต้องใช้เงินด่วน แต่สมัครกับแบงค์ไม่ผ่านก็มาสมัครได้
 5. มีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์และลงทะเบียนใช้งานแอป SCB EASY

 

รายละเอียดสินเชื่อ พร้อมสมัคร คลิก

 

 

 

สินเชื่อเงินสด SCB PAY LATER

สินเชื่อเงินสด โอนเข้าบัญชี SCB PAY LATER ยืมเงินออนไลน์ ผ่านแอปกู้เงิน SCB วงเงินสูงสุด 2 หมื่นบาท ขั้นต่ำ 200 บาท เงินสดพร้อมใช้เบิกได้ทันที เลือกผ่อนสบายจ่ายเท่าที่ไหว สินเชื่อผ่อนชำระเพื่อซื้อสินค้า/บริการ หรือจ่ายบิล ได้นานสูงสุด 12 เดือน ต้องการใช้เงินสดก็กดเบิกใช้วงเงิน โอนเข้าบัญชีได้ทันที ขั้นต่ำ 200 บาทต่อรายการ สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไว สมัครง่าย แค่มีแอป SCB

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์

ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าเลือก

กรณีลูกค้าเลือกสินเชื่อ UPเงินยืม

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 2. มีแอป SCB EASY 
 3. มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดที่มีสถานะปกติ และผูกใช้งานบนแอป SCB EASY
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 

รายละเอียดสินเชื่อ พร้อมสมัคร คลิก

 

 

 

สินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ เฮงลิสซิ่ง 

สินเชื่อเงินด่วน ต้องการกู้เงินด่วน เปลี่ยนรถเป็นเงิน สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน จัดผ่านง่าย วงเงินอนุมัติสูงกว่า 80 % เลือกผ่อนชำระได้สบายๆ นานสูงสุด 84 งวด สินเชื่อไม่เช็กเครดิตบูโร ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์

 1. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 - 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ
 2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
 3. ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และทรัพย์สินนั้นจะต้องปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพัน
 4. ผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ

  *คุณสมบัติอื่น ๆ  เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

รายละเอียดสินเชื่อ พร้อมสมัคร คลิก

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง