รีเซต

กอ.รมน.ภาค 4 สั่งคุมพื้นที่ 4 จว.ภาคใต้ หลังพบลักลอบ "ตัดไม้" เพียบ!

กอ.รมน.ภาค 4 สั่งคุมพื้นที่ 4 จว.ภาคใต้ หลังพบลักลอบ "ตัดไม้" เพียบ!
มติชน
28 มิถุนายน 2563 ( 15:25 )
118
กอ.รมน.ภาค 4 สั่งคุมพื้นที่ 4 จว.ภาคใต้ หลังพบลักลอบ "ตัดไม้" เพียบ!
กอ.รมน.ภาค 4 สั่งคุมพื้นที่ 4 จว.ภาคใต้ หลังพบลักลอบ “ตัดไม้” เพียบ!

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน แหล่งข่าวจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้เข้า-ออกในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.นราธิวาส ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และได้ประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนเขตท้องที่ เพื่อใช้มาตรการที่บัญญัตินพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการนสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

 

แหล่งข่าว กล่าวว่า ปัจจุบันนเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีการเคลื่อนบ้ายไม้หวงห้าม ทั้งไม้ท่อนและไม้ซุงและไม้แปรรูป ส่งออกจำหน่าย ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันแลปราบปรามผู้กระทำผิด

 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยเด็ดขาด ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแล้ว ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายไม้หวงห้ามเข้า-ออกในเขตพื้นที่กับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทั้ง 4 จังหวัด หรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง