รีเซต

บราซิลพบอากาศเปลี่ยนแปลง-ตัดไม้ทำลายป่า หนุน 'ไข้เลือดออก' ระบาดหนัก

บราซิลพบอากาศเปลี่ยนแปลง-ตัดไม้ทำลายป่า หนุน 'ไข้เลือดออก' ระบาดหนัก
Xinhua
18 มีนาคม 2567 ( 11:55 )
23
บราซิลพบอากาศเปลี่ยนแปลง-ตัดไม้ทำลายป่า หนุน 'ไข้เลือดออก' ระบาดหนัก

(แฟ้มภาพซินหัว : คนนั่งเรือในแม่น้ำสายหนึ่งที่เมืองเบเลมของบราซิล วันที่ 8 ส.ค. 2023)

รีโอเดจาเนโร, 18 มี.ค. (ซินหัว) -- ผลการศึกษาจากมูลนิธิออสวัลโด ครูซ สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาของบราซิล พบว่าคลื่นความร้อนที่ได้แรงกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กอปรกับการขยายเขตเมืองที่ไม่สิ้นสุดและการเคลื่อนตัวของประชากรที่หนาแน่นในบางภูมิภาค มีส่วนส่งเสริมการระบาดของโรคไข้เลือดออกทั่วบราซิล

ภูมิภาคตอนใต้และตะวันตกตอนกลางของบราซิล ซึ่งเดิมทีพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกน้อยมาก กำลังเสี่ยงเผชิญการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่รุนแรง อาทิ ภัยแล้งและน้ำท่วมขณะเดียวกันภูมิภาคทุ่งหญ้าสะวันนาทางตะวันออกของบราซิล (Cerrado biome) กำลังเสี่ยงเผชิญการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันมีต้นตอจากการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่าลุกลามหนัก และการเปลี่ยนป่าไม้เป็นทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์อนึ่ง บราซิลเผชิญกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยจำนวนผู้ป่วยที่พุ่งพรวดส่งผลให้ 9 รัฐท้องถิ่นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง