รีเซต

ทำความเข้าใจก่อน!ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล!

ทำความเข้าใจก่อน!ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล!
TNN ช่อง16
1 ตุลาคม 2563 ( 12:07 )
1K
ทำความเข้าใจก่อน!ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล!

วันนี้ (1 ต.ค.63) ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดมาตรการการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกของน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล โดยประกาศดังกล่าวได้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้น ส่งผลทำให้ประชาชนยังเกิดความสับสน เมื่อไปใช้บริการเติมน้ำมัน 

โดยนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นไปตามนโยบายปรับสมดุลปาล์มเพื่อความยั่งยืนของกระทรวงพลังงาน กำหนดให้ บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ (สำหรับรถดีเซลทั่วไป) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 (สำหรับรถเก่าและรถยุโรป) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 (สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่) เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลในภาคพลังงานให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้มีความยั่งยืน  ซึ่งจากนโยบายสนับสนุนล่าสุดใช้กลไกเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแล ทำให้ราคาบี 10 ถูกกว่า บี 7 ในอัตรา 3 บาทต่อลิตร ทำให้ยอดใช้บี 10 ขยับสูงขึ้น

สำหรับยอดใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยต่อวันในช่วง 1 – 21 กันยายน 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 62.6 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การใช้ บี7 อยู่ที่ 40.4 ล้านลิตร/วัน, บี10 อยู่ที่ 19.9 ล้านลิตร/วัน และบี20 อยู่ที่ 2.3 ล้านลิตร/วัน ซึ่งการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 คิดเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณการใช้กลุ่มน้ำมันดีเซล

ส่วนการเปลี่ยนชื่อทั้งหมด 3 ประเภท มีดังนี้ 

  • "ดีเซล บี10" (Diesel B10) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ ให้เรียกชื่อน้ำมันชนิดนี้เป็น "ดีเซล" (Diesel)
  • "ดีเซล" (Diesel) ที่มีการจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนั้น จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ดีเซล บี7" (Diesel B7)
  • "ดีเซล พรีเมียม" (PREMIUM Diesel) จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ดีเซล พรีเมียม บี7" (B7 PREMIUM Diesel)

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถยนต์สามารถตรวจสอบว่ารถรุ่นใดใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้หรือไม่ จากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือที่ศูนย์บริการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง