รีเซต

กลุ่มลูกเหรียงชายแดนใต้ ศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ

กลุ่มลูกเหรียงชายแดนใต้ ศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ
TNN ช่อง16
22 มีนาคม 2564 ( 22:22 )
58
กลุ่มลูกเหรียงชายแดนใต้ ศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ


วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี รังสิต-นครนายก คลอง 7 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ให้การต้อนรับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เข้าศึกษาดูงานของมูลนิธิปวีณาฯ และนางปวีณา ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด 22 ปีที่ผ่านมา และการทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน แนวทางการช่วยเหลือเคสต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างเคสสำคัญ ที่ทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน และพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสเข้ามายังมูลนิธิปวีณาฯ
โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้รับการสนับสนุนจาก USAID ให้ดำเนินโครงการ Working Together ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) จึงได้ประสานขอนำคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เข้าศึกษาดูงานของมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว บริหารจัดการและช่วยเหลือเคสได้อย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้กับเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงสุดจากนั้นได้ร่วมกันทำเวิร์คช็อปเคสสำคัญ 12 เคส เพื่อทราบถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเคสอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มรับเรื่องร้องทุกข์จนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรม และช่วยให้เคสกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข 


ขณะเดียวกันทางสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ก็ได้ปรึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานด้านการช่วยเหลือเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนางปวีณา ได้แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาและพร้อมยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งทางคณะที่มาดูงานในวันนี้รู้สึกประทับใจและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปเป็นแนวทางใช้ช่วยเหลือเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง