รีเซต

ศอ.บต. เผย เด็กชายแดนใต้ติดโควิด 2 แสนคน กำพร้าพ่อแม่ "พุ่ง"

ศอ.บต. เผย เด็กชายแดนใต้ติดโควิด 2 แสนคน กำพร้าพ่อแม่ "พุ่ง"
มติชน
23 พฤศจิกายน 2565 ( 23:48 )
36
ศอ.บต. เผย เด็กชายแดนใต้ติดโควิด 2 แสนคน กำพร้าพ่อแม่ "พุ่ง"

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า มีการนำเสนองานวิจัย ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเด็กในพื้นที่จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา โดยยูนิเซฟเป็นองค์กรสนับสนุนงานวิจัย สืบเนื่องจากเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการติดเชื้อโควิด 19 สูง รองจากกรุงเทพมหานคร

 

งานวิจัยมีการระบุการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 145 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 1,845 คน พบว่า เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0-18 ปี ติดเชื้อโควิด 19 สะสม 185,869 คน และได้รับผลกระทบทางอ้อม ส่งผลให้เด็กในพื้นกำพร้าพ่อแม่เพิ่มขึ้น จากการเสียชีวิตของผู้ปกครองที่ติดเชื้อโควิด 19 เด็กมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม คุณภาพการศึกษาที่มีการออกจากระบบการศึกษา 4,561 คน

 

นางกนกรัตน์ กล่าวว่า มีการเสนอการดำเนินการดูแลเด็กโดยการจัดแนวทางให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวเมื่อเจอภัยพิบัติ สนับสนุนการจัดตั้งและการทำงานกลไกชุมชน คุ้มครองเด็กในพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จัดทำระบบข้อมูลเพื่อให้มีการส่งต่อและได้รับบริการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก นำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนากลไกและระบบการติดตามสุขภาพของเด็ก และพัฒนาระบบ Hotline และ Health line ให้มีคุณภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง