รีเซต

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อ 400 ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่นี่

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อ 400 ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่นี่
TrueID
21 มิถุนายน 2566 ( 12:20 )
89
เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อ 400 ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายชื่อ ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน มาเช็กชื่อได้เลยที่นี่ 

 

 

 เลือกตั้ง 2566 

 

อัปเดทข่าวเลือกตั้ง 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สส.เขต หรือ ส.ส. 400 เขต)

 

ทั้งนี้ รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน ซึ่งจะมี รายชื่อ ส.ส.แต่ละจังหวัด 2566 ดังนี้ 

 

รายชื่อ สส กทม 2566 (เขตเลือกตั้ง กทม 33 เขต)

 • เขต 1 นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 นายภัณฑิล น่วมเจิม พรรคก้าวไกล
 • เขต 5 นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ พรรคก้าวไกล
 • เขต 6 นายกัณตภณ ดวงอัมพร พรรคก้าวไกล
 • เขต 7 น.ส.ภัสริน รามวงศ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 8 นายชยพล สท้อนดี พรรคก้าวไกล
 • เขต 9 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 10 นายเอกราช อุดมอำนวย พรรคก้าวไกล
 • เขต 11 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 12 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ พรรคก้าวไกล
 • เขต 13 เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข พรรคก้าวไกล
 • เขต 14 น.ส.สิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล
 • เขต 15 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 16 น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 17 นายวีรวุธ รักเที่ยง พรรคก้าวไกล
 • เขต 18 นายธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคก้าวไกล
 • เขต 19 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 20 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 21 นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 22 นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ พรรคก้าวไกล
 • เขต 23 นายปิยรัฐ จงเทพ พรรคก้าวไกล
 • เขต 24 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล
 • เขต 25 น.ส.แอนศิริ วลัยกนก พรรคก้าวไกล
 • เขต 26 นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 27 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 28 น.ส.รักชนก ศรีนอก พรรคก้าวไกล
 • เขต 29 น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล พรรคก้าวไกล
 • เขต 30 นายธัญธร ธนินวัฒนาธร พรรคก้าวไกล
 • เขต 31 นายสิริน สงวนสิน พรรคก้าวไกล
 • เขต 32 น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ พรรคก้าวไกล
 • เขต 33 นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ พรรคก้าวไกล

 

ส.ส. ภาคเหนือ มีกี่คน?

 

เชียงราย

 

 • เขต 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายฐากูร ยะแสง พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม พรรคก้าวไกล
 • เขต 7 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย

 

เชียงใหม่

 

 • เขต 1 น.ส.เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 น.ส.การณิก จันทดา พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 น.ส.พุธิตา ชัยอนันต์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 5 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพรรณ จันตาเรือง พรรคก้าวไกล
 • เขต 7 นายสมดุลย์ อุตเจริญ พรรคก้าวไกล
 • เขต 8 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 9 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 10 น.ส.ศรีโสภา โกฏคำลือ พรรคเพื่อไทย

 

น่าน

 

 • เขต 1 นายทรงยศ รามสูต พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย

 

พะเยา

 

 • เขต 1 นายธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 2 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ

 

แพร่ 

 

 • เขต 1 นายทศพร เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย

 

แม่ฮ่องสอน

 

 • เขต 1 นายปกรณ์ จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 2 นายสมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์

 

ลำพูน

 

 • เขต 1 นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย

 

อุตรดิตถ์

 

 • เขต 1 น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายวารุจ ศิริวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายรวี เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย

 

ลำปาง

 

 • เขต 1 นางทิพา ปวีณาเสถียร พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายชลธานี เชื้อน้อย พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 น.ส.รภัสสรณ์ นิยะโมสถ พรรคก้าวไกล

 

ส.ส. ภาคกลาง มีกี่คน?

 

กำแพงเพชร

 

 • เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 2 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายอนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ

 

ชัยนาท

 

 • เขต 1 นายอนุชา นาคาศัย พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคภูมิใจไทย

 

นครนายก

 

 • เขต 1 พล.ต.ต.สุรพล บุญมา พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย

 

นครปฐม

 

 • เขต 1 นายศุภโชค ศรีสุขจร พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 2 พันโทสินธพ แก้วพิจิตร พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 3 นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 4 นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ พรรคก้าวไกล
 • เขต 5 นายอนุชา สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 6 นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล พรรคก้าวไกล

 

นครสวรรค์

 

 • เขต 1 นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายสัญญา นิลสุพรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 4 นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 5 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 6 นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนากล้า

 

นนทบุรี

 

 • เขต 1 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล
 • เขต 5 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 6 นายคุณากร มั่นนทีรัย พรรคก้าวไกล
 • เขต 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล
 • เขต 8 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล

 

ปทุมธานี

 

 • เขต 1 นายสรวีย์ ศุภปณิตา พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ พรรคก้าวไกล
 • เขต 5 นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายเชตวัน เตือประโคน พรรคก้าวไกล
 • เขต 7 นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ พรรคก้าวไกล

 

พระนครศรีอยุธยา

 

 • เขต 1 นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 5 นายประดิษฐ์ สังขจาย พรรคภูมิใจไทย

 

พิจิตร

 

 • เขต 1 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 3 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคภูมิใจไทย

 

พิษณุโลก

 

 • เขต 1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 4 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พรรคก้าวไกล

 

เพชรบูรณ์

 

 • เขต 1 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 4 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 5 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 6 นายอัคร ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ

 

ลพบุรี

 

 • เขต 1 นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายสาธิต ทวีผล พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายนรินทร์ คลังผา พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 5 นายวรวงศ์ วรปัญญา พรรคเพื่อไทย

 

สิงห์บุรี 

 

 • เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

 

สมุทรปราการ

 

 • เขต 1 น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 น.ส.รัชนก สุขประเสริฐ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 นายวุฒินันท์ บุญชู พรรคก้าวไกล
 • เขต 5 น.ส.นิตยา มีศรี พรรคก้าวไกล
 • เขต 6 นายวีรภัทร คันธะ พรรคก้าวไกล
 • เขต 7 นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 8 นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ พรรคก้าวไกล

 

สมุทรสงคราม

 

 • เขต 1 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย พรรคก้าวไกล

 

สมุทรสาคร

 

 • เขต 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย พรรคก้าวไกล

 

สระบุรี

 

 • เขต 1 นายสรพัช ศรีปราชญ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายอรรถพล วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคพลังประชารัฐ

 

สุโขทัย

 

 • เขต 1 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 4 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล พรรคเพื่อไทย

 

สุพรรณบุรี 

 

 • เขต 1 นายสรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 3 นายนพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 5 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา

 

อ่างทอง

 

 • เขต 1 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย

 

อุทัยธานี

 

 • เขต 1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย

 

ส.ส. ภาคตะวันออก มีกี่คน?

 

จันทบุรี

 

 • เขต 1 นายวรายุทธ ทองสุข พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 น.ส.ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคก้าวไกล

 

ฉะเชิงเทรา

 

 • เขต 1 นางฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 4 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคก้าวไกล

 

ชลบุรี

 

 • เขต 1 นายวรท ศิริรักษ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 น.ส.วรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 5 นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 น.ส.กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 7 นายสหัสวัต คุ้มคง พรรคก้าวไกล
 • เขต 8 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล
 • เขต 9 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกล
 • เขต 10 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

 

ตราด

 

 • เขต 1 นายศักดินัย นุ่มหนู พรรคก้าวไกล

 

ปราจีนบุรี

 

 • เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย

 

ระยอง

 

 • เขต 1 น.ส.กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายกฤช ศิลปชัย พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายนครชัย ขุนณรงค์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ พรรคก้าวไกล
 • เขต 5 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ พรรคก้าวไกล

 

สระแก้ว

 

 • เขต 1 นางขวัญเรือน เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 2 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย

 

 

ส.ส. ภาคตะวันตก มีกี่คน?

 

กาญจนบุรี

 

 • เขต 1 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายพนม โพธิ์แก้ว พรรคเพื่อไทย

 

ตาก

 

 • เขต 1 นายคริษฐ์ ปานเนียม พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ

 

ประจวบคีรีขันธ์

 

 • เขต 1 นายสังคม แดงโชติ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์

 

เพชรบุรี

 

 • เขต 1 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 2 นายฤกษ์ อยู่ดี พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 3 จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

ราชบุรี

 

 • เขต 1 น.ส.กุลวลี นพอมรบดี พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 5 นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ

 

 

ส.ส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกี่คน?

 

กาฬสินธุ์

 

 • เขต 1 นายวิรัช พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายพลากร พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายจำลอง ภูนวนทา พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 4 น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 5 นายทินพล ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย

 

ขอนแก่น

 

 • เขต 1 นายวีรนันท์ ฮวดศรี พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายอิทธิพล ชลธราศิริ พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 นายเอกราช ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 5 นายภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย
 • เขต 7 นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย
 • เขต 8 น.ส.วิภาณี ภูคำวงศ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 9 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย
 • เขต 10 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 11 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

 

ชัยภูมิ 

 

 • เขต 1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 น.ส.กาญจนา จังหวะ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 5 นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 7 นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พรรคพลังประชารัฐ

 

นครพนม

 

 • เขต 1 นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายอลงกต มณีกาศพรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายชูกัน กุลวงษา พรรคภูมิใจไทย

 

นครราชสีมา 

 

 • เขต 1 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคก้าวไกล
 • เขต 4 น.ส.ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 7 น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข พรรคเพื่อไทย
 • เขต 8 นายนิกร โสมกลาง พรรคเพื่อไทย
 • เขต 9 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 10 นายอภิชา เลิศพชรกมล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 11 นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 12 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 13 นายพชร จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย
 • เขต 14 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 15 นายรชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 16 นายพรเทพ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย

 

บึงกาฬ

 

 • เขต 1 นายสยาม เพ็งทอง พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายสุวรรณา กุมภิโร พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 3 นายนิพนธ์ คนขยัน บึงกาฬ

 

บุรีรัมย์

 

 • เขต 1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 3 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 5 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 6 นายศักดิ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 7 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 8 นายไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 9 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 10 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย

 

มหาสารคาม

 

 • เขต 1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายรัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย

 

มุกดาหาร

 

 • เขต 1 นายวิริยะ ทองผา พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 2 นายณกร ชารีพันธ์ พรรคก้าวไกล

 

ยโสธร

 

 • เขต 1 นางสุภาพร สลับศรี พรรคไทยสร้างไทย
 • เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายธนพัฒน์ ศรีชนะ พรรคภูมิใจไทย

 

ร้อยเอ็ด

 

 • เขต 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นางรัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 4 นายนรากร นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 น.ส.จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 7 นายชัชวาล แพทยาไทย พรรคไทยสร้างไทย
 • เขต 8 น.ส.ชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย

 

เลย

 

 • เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ พรรคเพื่อไทย

 

ศรีสะเกษ

 

 • เขต 1 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายอมรเทพ สมหมาย พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 7 น.ส.วิลดา อินฉัตร พรรคเพื่อไทย
 • เขต 8 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 9 นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร พรรคเพื่อไทย

 

สกลนคร

 

 • เขต 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายชาตรี หล้าพรหม พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 3 น.ส.จิรัชยา สัพโส พรรคเพื่อไทย
 • เขต 4 นายพัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายชัยมงคล ไชยรบ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 6 น.ส.สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 7 นายเกษม อุประ พรรคเพื่อไทย

 

สุรินทร์

 

 • เขต 1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 4 นายพรเทพ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 7 นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 8 นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ พรรคภูมิใจไทย

 

หนองคาย

 

 • เขต 1 นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 2 น.ส.ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย

 

หนองบัวลำภู

 

 • เขต 1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายณพล เชยคำแหง พรรคเพื่อไทย

 

อุดรธานี

 

 • เขต 1 นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย
 • เขต 3 นายหรั่ง ธุระพล พรรคไทยสร้างไทย
 • เขต 4 นายภาณุ พรวัฒนา พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายกรวีร์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 6 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เขต 7 นายธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย
 • เขต 8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย
 • เขต 9 นายวัชระพล ขาวขำ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 10 นางเทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย

 

อุบลราชธานี 

 

 • เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 3 นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร พรรคเพื่อไทรวมพลัง
 • เขต 4 น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย
 • เขต 5 นายสุทธิชัย จรูญเนตร พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 6 น.ส.ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 7 น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย
 • เขต 8 น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 9 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เขต 10 นายสมศักดิ์ บุญประชม พรรคเพื่อไทรวมพลัง
 • เขต 11 น.ส.ตวงทิพย์ จินตะเวช พรรคภูมิใจไทย

 

อำนาจเจริญ

 

 • เขต 1 นางสุขสมรวย วันทนียกุล พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นางญาณีนาถ เข็มนาค พรรคภูมิใจไทย

 

ส.ส. ภาคใต้ มีกี่คน?


กระบี่

 

 • เขต 1 นายกิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 3 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย

 

ชุมพร

 

 • เขต 1 นายวิชัย สุดสวาสดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 2 นายสันต์ แซ่ตั้ง พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 3 นายสุพล จุลใส พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

ตรัง

 

 • เขต 1 นายถนอมพงศ์ หลีกภัย พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 2 นายทวี สุระบาล พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 4 นายกาญจน์ ตั้งปอง พรรคประชาธิปัตย์

 

นครศรีธรรมราช

 

 • เขต 1 นายราชิต สุดพุ่ม พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 2 นายทรงศักดิ์ มุสิกอง พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 3 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 4 ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 5 นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 6 นายสุธรรม จริตงาม พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 7 นายษฐา ขาวขำ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 8 นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 9 นางอวยพรศรี เชาวลิต พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 10 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

นราธิวาส

 

 • เขต 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 2 นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 4 นายซาการียา สะอิ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 5 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ

 

ปัตตานี

 

 • เขต 1 ผศ.วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ
 • เขต 2 นายคอซีย์ มามุ พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 3 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ
 • เขต 4 นายยูนัยดี วาบา พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 5 นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส พรรคประชาชาติ

 

พังงา

 

 • เขต 1 นายอรรถพล ไตรศรี พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ

 

พัทลุง

 

 • เขต 1 นางสุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 2 นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 3 นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

 

ภูเก็ต

 

 • เขต 1 ว่าที่ ร.ต.สมชาติ เตชถาวรเจริญ พรรคก้าวไกล
 • เขต 2 นายเฉลิมพงศ์ เเสงดี พรรคก้าวไกล
 • เขต 3 นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล พรรคก้าวไกล

 

ระนอง

 

 • เขต 1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

 

ยะลา

 

 • เขต 1 นายสุไลมาน บือแนปีแน พรรคประชาชาติ
 • เขต 2 นายซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ
 • เขต 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ

 

สงขลา

 

 • เขต 1 นายสรรเพชญ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 3 นายสมยศ พลายด้วง พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 4 นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พรรคพลังประชารัฐ
 • เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 6 น.ส.สุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 8 พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์
 • เขต 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์

 

สตูล

 • เขต 1 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 2 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

 

สุราษฎร์ธานี

 

 • เขต 1 น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 2 นายพิพิธ รัตนรักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 3 น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 4 นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 5 นายปรเมษฐ์ จินา พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เขต 6 นายพิชัย ชมภูพล พรรคภูมิใจไทย
 • เขต 7 นายธานินท์ นวลวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

 

ข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา

 

 

บทความเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง