รีเซต

โควิด ระบาดหนัก! 8 สัปดาห์ย้อนหลัง พบ 4 จว.อีสานใต้ ติดเชื้อกว่า 1.4 หมื่นราย

โควิด ระบาดหนัก! 8 สัปดาห์ย้อนหลัง พบ 4 จว.อีสานใต้ ติดเชื้อกว่า 1.4 หมื่นราย
TNN ช่อง16
5 มิถุนายน 2567 ( 12:57 )
105
โควิด ระบาดหนัก! 8 สัปดาห์ย้อนหลัง พบ 4 จว.อีสานใต้ ติดเชื้อกว่า 1.4 หมื่นราย

วันนี้ (5 มิถุนายน 2567)  นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ว่า จากจ้อมูลการติดตามโรคโควิด19 ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ลักษณะการระบาดของโรคมีความสัมพันธ์กับช่วงการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งคาดว่า จำนวนการป่วยรายสัปดาห์จะยังเพิ่มขึ้น และน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม


สถานการณ์ล่าสุดในเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง  25 พฤษภาคม 2567 มีผู้ป่วยที่มีผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อ และผลตรวจ ATK ผล Positive เป็นบวก สะสมจำนวน 21,992 ราย และมีผู้เสียชีวิต 12 ราย 


สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคในช่วง 8 สัปดาห์ย้อนหลัง ( สัปดาห์ที่ 13-20 ) มีผู้ป่วยมากถึง 14,548 ราย และเสียชีวิต 7 ราย ซึ่งพบมากสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ 


เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ช่วง 8 สัปดาห์ย้อนหลัง พบว่า จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยมากสุด 6,394 ราย และเสียชีวิตสะสม 3 ราย  รองลงมาคือ จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 4,139 ราย และเสียชีวิตสะสม 4 ราย ,จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 2,500 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และ จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 1,518 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต


จึงขอเน้นย้ำประชาชน ต้องป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เพราะเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และมีข้อมูลว่า เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 สูง จึงขอให้ประชาชนมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนก เนื่องจากโรคโควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี ไม่ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ประชาชนจึงต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ยิ่งช่วงนี้เปิดภาคเรียนแล้ว นักเรียน-นักศึกษาจะมีการรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และมีการใกล้ชิด หรือสัมผัสใช้สิ่งของร่วมกัน จึงอาจจะทำให้เชื้อโรคโควิด 19 แพร่กระจายและตืดต่อการโดยง่าย


ดังนั้น เมื่อจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่เสี่ยง สถานที่แออัด หรือที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การเดินทางสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด และสถานที่อื่นๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 และให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ  สวมหน้ากากอนามัย  รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ หากกลุ่มเสี่ยงหรือประชาชนทั่วไปสงสัยว่า มีความเสี่ยง หรือมีอาการป่วย ไข้ ไอ ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย และควรรีบตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK กับไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว  รวมทั้ง ควรเลี่ยงการอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง 608  เพื่อไม่นำเชื้อไปแพร่กระจายให้กับกลุ่มเสี่ยง
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง