รีเซต

4 เรื่องที่มักเข้าใจผิด เมื่อต้องยื่น ภาษี -ลดหย่อนภาษี

4 เรื่องที่มักเข้าใจผิด เมื่อต้องยื่น ภาษี -ลดหย่อนภาษี
TNN ช่อง16
15 มกราคม 2565 ( 14:37 )
47
4 เรื่องที่มักเข้าใจผิด เมื่อต้องยื่น ภาษี -ลดหย่อนภาษี

เมื่อถึงรอบของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประชาชนผู้มีรายได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หลายคนก็อาจจะมีการวางแผน ภาษี กันมาตั้งแต่ต้นปี โดยเตรียมเก็บเอกสารที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะกฎหมายสามารถนำค่าใช้จ่ายบางรายการไปยื่นหักลดหย่อนภาษีก่อนคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายได้ ซึ่งจะช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลง หรือได้เงินคืนภาษีกลับมาด้วย  แต่ก็ยังมีเรื่องบางเรื่องหรือค่าใช้จ่ายบางรายการที่ผู้เสียภาษีมักเกิดความเข้าใจผิด 


1. ค่าลดหย่อนภาษีจะเสียภาษีน้อยลงตามจำนวนที่จ่าย

ยังมีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษี ซึ่งมักจะเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนเมื่อจ่ายไปแล้วจะเสีย ภาษี น้อยลงตามจำนวนที่จ่ายไป เช่น ใช้สิทธิลดหย่อยภาษี 2,000 บาท แล้วจะเสียภาษีถูกลง 2,000 บาท  ซึ่งในความเป้นจริงไม่ใช่อย่างนั้น เพราะการจะเสียภาษีน้อยลงหรือได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากขึ้นอยู่กับจำนวร เงินได้ และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย 


2. ค่าลดหย่อน กับ เงินได้ที่รับยกเว้นภาษี  คนละความหมายกัน 

มีความเข้าใจผิดว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 190,000 บาทของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือผู้พิการนั้น เป็นค่าลดหย่อน ภาษี  แต่ตามกฎหมายระบุไว้ว่า สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการยกเว้นรายได้ให้ผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีหรือผู้พิการสำหรับรายได้ 190,000 บาทแรก ดังนั้นสิทธิประโยชน์นี้จึงเรียกว่า  เงินได้ที่รับยกเว้นภาษี มากกว่า 


3. ค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษี คือเงินคืนภาษีที่จะได้รับเลย 

เป็นอีกเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ว่าค่าลดหย่อนภาษี คือ เงินคืนภาษี ที่จะได้รับเลย  ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากค่าลดหย่อนภาษีแม้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเสีย ภาษี จริง แต่จะได้เงินคืนภาษีมากหรือน้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับ รายได้หรือเงินได้ รวมถึงอัตราภาษีของแต่ละครด้วย  ยกตัวอย่างกรณี มีเงินได้สุทธิเกิน 5 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีในอัตรา35% นั่นหมายความว่าหากได้รับค่าลดหย่อนภาษี 1,000 บาท ก็จะประหยัดค่าภาษีไป 350 บาท  แต่หากมีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี จะได้รับยกเว้นไปโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะได้รับค่าลดหย่อนภาษี 1,000 บาท ก็ไม่ได้ช่วยประหยักค่าภาษีเพิ่มแต่อย่างใด เพราะไม่ได้เสียภาษีแต่แรกอยู่แล้ว 

ภาพประกอบ : AFP 

4. ค่าใช้จ่าย กับ ค่าลดหย่อน ความหมายในทางกฎหมายต่างกัน  

ยังมีคนสับสนกันอยู่ระหว่างคำว่า  ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน  ว่าเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วตามกฎหมายจะบุไว้ว่า  ค่าใช้จ่าย คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ที่เราได้รับมา เช่น ค่าจ้างจากงานประจำจะหักค่าใช้จ่ายได้แบบหนึ่ง แต่ถ้ามีรายได้จากดอกเบี้ยจะนำมาหักค่าใช้จ่ายไม่ได้   

ขณะที่ ค่าลดหย่อน คือสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของตัวผู้เสียภาษีเฉพาะคนนั้นๆ เช่น มีภาระเลี้ยงดูบุตร  มีภาระเลี้ยงดูพ่อแม่ หรือแม้แต่ภาระจ่ายดอกเบี้ยบ้านที่เราผ่อนจ่าย รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตต่างๆ เป็นต้น นั่นเอง


ทั้ง 4 เรื่องที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิด หากมีเรื่องอื่นๆที่เรายังไม่เข้าใจหรือข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆยังไม่เพียงพอ TNN Online ก็ขอแนะนำให้โทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้โดยตรงจะได้รับข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนที่สุด ผ่าน Call Center 1161  ส่วนใครที่มีข้อมูลพร้อม เอกสารพร้อม ก็สามารถยื่นภาษีได้ผ่านช่องทาง เว็บไซต์กรมสรรพากร   https://www.rd.go.th/272.html  ได้เลย  จะได้ลดความเสี่ยงที่จะต้องไปเจอผู้คนเยอะๆอีกด้วยที่มา :  www.itax.in.th  

ภาพประกอบ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง