รีเซต

'อาชญากรรม' อุปสรรคขวาง 'เศรษฐกิจเม็กซิโก' เติบโต

'อาชญากรรม' อุปสรรคขวาง 'เศรษฐกิจเม็กซิโก' เติบโต
Xinhua
25 กรกฎาคม 2566 ( 16:54 )
52
'อาชญากรรม' อุปสรรคขวาง 'เศรษฐกิจเม็กซิโก' เติบโต

เม็กซิโกซิตี, 25 ก.ค. (ซินหัว) -- รายงานรายสัปดาห์จากศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจภาคเอกชน (CEESP) ของเม็กซิโก ระบุว่า "อาชญากรรม" กลายเป็นปัจจัยหลักที่ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจของเม็กซิโก

 

รายงานระบุว่าอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในเม็กซิโก โดยเหตุรุนแรงระดับสูงเป็นประวัติการณ์ องค์กรอาชญากรรมที่แข็งแกร่งขึ้น การขู่กรรโชก และการยกเว้นโทษในกระบวนการยุติธรรม เป็นปัญหาที่คุกคามความสงบสุข ความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

 

ศูนย์ฯ เรียกร้องการดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ "มีประสิทธิภาพและครอบคลุมรอบด้าน" การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอำนาจอิสระของสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการแห่งรัฐ รวมถึงยกระดับความเป็นมืออาชีพของตำรวจทุกระดับ ระบบข่าวกรอง และปรับปรุงนโยบายฟื้นฟูสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง