เช็กที่นี่ สรุปคำสั่งกทม. สถานที่-กิจการที่ถูกปิดเพิ่มและเปิดได้ตามความจำเป็น

เช็กที่นี่ สรุปคำสั่งกทม. สถานที่-กิจการที่ถูกปิดเพิ่มและเปิดได้ตามความจำเป็น
TNN ช่อง16
22 กรกฎาคม 2564 ( 09:47 )
4.8K
เช็กที่นี่ สรุปคำสั่งกทม. สถานที่-กิจการที่ถูกปิดเพิ่มและเปิดได้ตามความจำเป็น

วันนี้ (22ก.ค.64) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)

 

กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 

 

 

สถานที่-กิจการที่ถูกสั่งปิด 

 

1. สนามกีฬาทุกประเภท 

 

2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ

 

3. ลานกีฬา 

 

4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ 

 

5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์

 

6. ห้องสมุดสาธารณะ 

 

7. พิพิธภัณฑ์ 

 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 

9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก

 

10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ 

 

 

โดยสถานที่ตามข้อ 1 - 8  ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

 

 

สถานที่/กิจการที่เปิดได้ตามความจำเป็น ตามประกาศ กทม. ฉบับที่ 37

 

- โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา  

 

- ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม 

 

- ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ 

 

- ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ 

 

- โรงงาน ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 

- ร้านค้าทั่วไป ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น

 

- สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส 

 

- ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค) 

 

- สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 

 

- สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

 

- ธุรกิจประกันภัย หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย 

 

- ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะ ร้านแบตเตอรี่ 

 

- หน่วยบริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ 

 

- บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง