TrueID

สนพ. ชี้ราคา บี100-เอทานอล มี.ค.แนวโน้มลดลง เหตุผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่ฤดูกาล

สนพ. ชี้ราคา บี100-เอทานอล มี.ค.แนวโน้มลดลง เหตุผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่ฤดูกาล
มติชน
19 มีนาคม 2564 ( 02:11 )
64
สนพ. ชี้ราคา บี100-เอทานอล มี.ค.แนวโน้มลดลง เหตุผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่ฤดูกาล

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม ราคาไบโอดีเซล (B100) อยู่ที่ 39.85 บาทต่อลิตร ลดลงจากช่วงต้นเดือนประมาณ 1.17 บาทต่อลิตร ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00-6.00 บาทต่อกิโลกรัม น้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 36.00-36.25 บาทต่อกิโลกรัม โดยปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตเริ่มเข้าสู่ฤดูกาล คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดเต็มที่ในเดือนมีนาคม ขณะที่ราคาเอทานอล ยังคงอยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

สรุปสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพ สถานการณ์ไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย (วันที่ 8-14 มี.ค. 2564) อยู่ที่ 39.85 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 1.17 บาทต่อลิตร สำหรับสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 1-5 มี.ค. 64 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.00-6.00 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 36.00-36.25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตเริ่มเข้าสู่ฤดูกาล ซึ่งคาดการณ์ว่าผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดเต็มที่ในเดือนมีนาคม 2564

 

ขณะที่สถานการณ์เอทานอล ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร ในเดือนมีนาคม 2564 ราคาเอทานอล อยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร ซึ่งราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกุมภาพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง